Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nastavak radova na objektu MZ Bukvik naselje Vujičići Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 6.10.2011. 22.492,02 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Rekonstrukcija objekta MZ Centar 2 Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 6.10.2011. 7.315,28 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Rekonstrukcija objekta MZ Centar 3 Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 6.10.2011. 8.857,74 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Rekonstrukcija objekta MZ Srpska Varoš Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 6.10.2011. 9.541,44 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Rekonstrukcija objekta MZ Kolobara Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 6.10.2011. 6.766,58 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Dovršetak izgradnje (uređenje stepeništa) objekta za potrebe MZ Rijeke Otvoreni Akacija d.o.o. Brčko 6.10.2011. 1.284,07 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u MZ Bijela Otvoreni Pikaso d.o.o. Brčko 6.10.2011. 115.630,39 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nastavak izgradnje fudbalskog igrališta i tribina u MZ Meraje Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 6.10.2011. 54.479,46 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Izvođenje radova na dovršetku svlačionice fudbalskog kluba Lokomotiva Otvoreni Akacija d.o.o. Brčko 6.10.2011. 24.089,01 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nastavak radova na rekonstrukciji Doma kulture u MZ Donji Zovik Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 6.10.2011. 15.710,76 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Izvođenje zanatskih radova na izgradnji svlačionice na igralištu u MZ Palanka Otvoreni BHZ-BAU d.o.o. Brčko 6.10.2011. 6.236,10 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na zamjeni dijela dotrajale vodovodne mreže u JP Luka Brčko Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 6.10.2011. 26.294,05 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Izgradnja fudbalskog igrališta za potrebe FK Ilićka 01 (II faza) Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 6.10.2011. 119.096,49 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Koncert Džeja Ramadanovskog Pregovarački IMPERIO Bijeljina 30.9.2011. 28.161,90 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Koncert grupa Skroz i Zoster Pregovarački SP Viago Brčko 29.9.2011. 17.845,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Nabavka uniforme za vatrogasce, deminere i djelatnike u službi FTO Otvoreni Grubin d.o.o. Brčko 4.7.2011. 79.875,90 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja doma kulture u MZ Maoča Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 3.10.2011. 136.097,09 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nastavak izgradnje svlačionice u MZ Brka Otvoreni BHZ-BAU d.o.o. Brčko 3.10.2011. 15.027,95 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Asfaltiranje terena za male sportove u MZ Rijeke Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 3.10.2011. 26.980,20 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Rekonstrukcija katoličke crkve u MZ Dubrave Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 3.10.2011. 10.732,24 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Izgradnja sportskog igrališta u MZ Gornje Dubravice Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 3.10.2011. 4.671,93 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Završetak obnove srpske pravoslavne crkve Uspenija Presvete Bogorodice Grčica Otvoreni BHZ-BAU d.o.o. Brčko 3.10.2011. 3.627,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Završetak obnove srpske pravoslavne crkve u MZ Gornji Zvoik Kalajdžije Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 3.10.2011. 2.053,35 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Uređenje parohijskog doma srpske pravoslavne crkve u MZ Bijela Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 3.10.2011. 1.915,88 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Ograđivanje i uređenje prostora oko kapele u MZ Seonjaci Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 3.10.2011. 673,34 Službeni glasnik BiH 86/11