Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački JU Bolnica Travnik Travnik 25.12.2014. 576.927,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13 -Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Opća bolnica Tešanj Tešanj 23.12.2014. 249.249,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Gračanica 22.12.2014. 489.255,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Dom zdravlja Živinice Živinice 22.12.2014. 341.991,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Opća bolnica Konjic Konjic 22.12.2014. 119.379,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Godišnja nabavka lijeka Trastuzumab (HERCEPTIN) infuzija 150 mg i injekcija 600 mg/5ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.1.2015. 10.320.646,94 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- Estramustin, kapsule 140 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.1.2015. 47.384,62 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Pemetreksed Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 21.1.2015. 847.266,67 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Klorambucil Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.1.2015. 51.153,85 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6- Merkaptopurin Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.1.2015. 15.866,67 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8- Etopozid Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 12.190,00 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9- Etopozid Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 145.066,67 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka MYFORTIC (INN mikrofenolna kiselina u obliku mikrofenolat natrija, tbl. 180 mg i 360 mg) Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.1.2015. 495.384,62 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 5.2.2015. 37.333.334,00 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2- A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 9.2.2015. 362.777,78 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 25.12.2014. 85.716,24 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 30.12.2014. 76.341,03 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5- A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.10.2014. 1.298.290,60 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6- A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 20.11.2014. 263.435,90 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7- Filteri za otopinu za hemodijalizu Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 593.823,08 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8- Filteri za otopinu za hemodijalizu Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 20.11.2014. 122.150,00 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9- Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Luer Lockom sa jedne strane, a iglom sa druge strane ( za pakovanje od 500ml ), Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Lauer Lockom sa obje strane (za pakovanja od 1000ml i 2000ml) Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 18.12.2014. 43.000,00 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10- Set za uključenje-isključenje (gaze,komprese) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 21.11.2014. 221.880,35 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11- Hipoalergijski flaster širine 2,5 cm prozračnih nježnih vlakana i da dobro prijanja na kožu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 21.11.2014. 26.923,08 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12- Hirurške rukavice nesterilne- latex i sterilne- latex Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 19.11.2014. 101.208,55 SG 15/15