JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rezervni dijelovi za 0,4 kV postrojenje bloka 7 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 16.7.2015. 10.865,35 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka povrća u 2015. godini za Restoran Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 21.7.2015. 16.435,00 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na unutrašnjem transportu uglja i šljake, rukovanju i čišćenju postrojenja u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 16.7.2015. 107.760,00 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izgradnja taložnika mulja na deponiji šljake i pepela u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 20.7.2015. 28.278,72 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vatrostalnog betona za blok 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 20.7.2015. 21.950,00 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih kompenzatora za kanale ugljene prašine i kanale za povlačenje vatre bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 27.7.2015. 59.426,75 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata za kotao bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 25.7.2015. 18.851,00 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od liva za mlinove i kracere bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 28.7.2015. 36.110,00 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na postrojenjima HPV-a i uzorkovanju uglja Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 4.8.2015. 80.589,60 SG 64/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont potpalnog sistema bloka 7-230 MW Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 5.8.2015. 118.640,00 SG 64/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont zagrijača zraka sa uređajima za čišćenje kotla bloka 7 Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 12.8.2015. 44.910,00 SG 64/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 13.8.2015. 110.963,66 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za duvaljke KUBIČEK i kompresora BOGE bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.8.2015. 20.947,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme za grijanje u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 17.8.2015. 16.745,98 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka posude pod pritiskom- Ekspandera pogonskog kondenzata u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 18.8.2015. 30.666,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova po crtežima za potpalni sistem kotla i zagrijače zraka bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 19.8.2015. 42.356,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 19.8.2015. 24.906,90 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija postrojenja pomoćnih napona bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.8.2015. 2.900,00 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka gazišta u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Procesna oprema inženjering d.o.o. Laktaši 20.8.2015. 18.524,00 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka i ugradnja invertora na bloku 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 19.8.2015. 31.194,00 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka stalnih sredstava za potrebe Restorana Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Eurogast International d.o.o. Čitluk Čitluk 21.8.2015. 47.081,00 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada ITD i rekonstrukcija elektrofiltera bloka 7 - AKZ čelične konstrukcije ispred elektrofiltera bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Džekos d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 75.692,50 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis i verifikacija vaga za ugalj u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 25.8.2015. 44.700,00 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge godišnjeg održavanja VN i SN postrojenja u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 21.8.2015. 47.608,00 SG 70/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont pumpi u crpnoj stanici i HPV-u bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 2.9.2015. 47.990,00 SG 70/15