MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 139: Ergometrin film tabl. 0,2 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 745,20 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 142: Bromokriptin tabl. 2,5 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 428,40 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 153: Metilprednizolon acetat inj. 40 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 4.122,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 161: Glukagon inj. 1mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 2.164,20 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 175: Diklofenak supp. 12,5 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 7.623,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 176: Diklofenak supp. 25 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 9.126,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 178: Diklofenak supp. 50 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 3.879,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 182: Ketoprofen inj. 100 mg/2 ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 7.776,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 183: Ketoprofen kaps. 50 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 648,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 185: Diklofenak gel 10 mg/g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 704,48 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 201: Oksimetazolin kapi za nos 0,25 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 1.314,60 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 202: Nafazolin kapi za nos 1 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 284,13 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 209: Teofilin kaps.sa produženim oslobađanjem 300 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 540,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 211: Bromheksidin hidrohlorid sirup 4 mg/5 ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 2.755,80 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 212: Bromheksidin hidrohlorid oralne kapi 2 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 631,20 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 214: Ambroksol oralni rastvor 15 mg/5 ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 530,99 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 220: Kloropiramin inj. 20 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 9.126,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 221: Tietilperazin inj. 6,5 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 964,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 240: Hipromeloza kapi za oči 5 mg/ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.8.2014. 975,78 Službeni glasnik BiH 73/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 1.692,60 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 12: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 17.545,20 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 10.920,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 19: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 400,20 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 73: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 249,70 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 120: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 150,00 Službeni glasnik BiH 75/14