Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 14: Amoksicilin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.7.2014. 145,60 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 15: Amoksicilin+klavulanska kiselina Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.7.2014. 312,50 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 1: Metamizol natrij 5ml amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.6.2014. 4.480,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 6: Tramadol 100mg-2ml amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 10.6.2014. 2.022,22 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 8: Diklofenak 75mg/3ml amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.6.2014. 2.639,32 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 14: Dexamethason 4mg/1ml amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.6.2014. 1.487,18 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 19: Isoptin 5mg-2ml amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.6.2014. 379,06 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 22: Reglan 10mg-2ml amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.6.2014. 791,45 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 31: Nifedipin 20mg tbl. (cordipin retard) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.6.2014. 31,52 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Gradačac Lot 53: Plimycol vaginalna krema Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.6.2014. 54,26 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi za hematološke brojače Mythic 18-Orpee Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.7.2014. 20.972,89 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 1: Hirurški skalpel nožići, šprice i igle za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 1.253,68 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 2: Hirurške kape, maske i kaljače za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 1.005,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 3: Sanitetska vata, gaza i flasteri za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 906,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 4: Antiseptici i dezinficijensi za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 3.772,11 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 5: Potrošni stomatološki materijal za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 4.901,19 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 7: Ugradni stomatološki materijal za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 25.249,03 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 8: Otisne mase za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 3.132,06 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 9: Materijal za zubnu tehniku za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 9.223,31 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 10: Zubi za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 4.347,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 11: Pomoćna sredstva, sredstva za obradu i brušenje za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 13.669,89 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 12: Anestetici za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 5.466,10 Službeni glasnik BiH 62/14
Zavod za stomatologiju Banja Luka Lot 13: Ampulirani lijekovi i fiziološke otopine za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.7.2014. 1.038,25 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Zidovudin caps./tabl. 100 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.7.2014. 42.408,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Stavudin caps. 30 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.7.2014. 3.866,69 Službeni glasnik BiH 62/14

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12