Agencija za vodno područje rijeke Save

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Regulacija rijeke Bosne u Zenici, lokalitet Lukovo polje Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 17.7.2013. 328.564,89 Službeni glasnik BiH 63/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Izgradnja obaloutvrde u Begovom Hanu, Žepče Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 17.7.2013. 58.385,86 Službeni glasnik BiH 63/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Usore u naselju Kalošević, opština Tešanj Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 7.8.2013. 28.317,43 Službeni glasnik BiH 66/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Hemikalije Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 9.8.2013. 18.118,45 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Potrošni materijal za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 19.8.2013. 10.432,85 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 3: Specijalni plinovi za laboratoriju Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2013. 5.958,86 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 4: Analitička instrumentacija Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 9.8.2013. 18.655,81 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Nabavka automatskih vodomjernih stanica Otvoreni NITESCO d.o.o. Sarajevo 1.10.2013. 51.250,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Izrada hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za poplavna područja na slivu rijeke Une: Bihać i Bosanska Krupa Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 5.9.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Nabavka novog terenskog vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 28.10.2013. 63.931,62 Službeni glasnik BiH 87/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Kupovina jednog putničkog vozila Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.10.2013. 36.288,04 Službeni glasnik BiH 87/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Izrada glavnog projekata uređenje korita rijeke Bosne u Vogošći na potezu most u naselju Svrake - Rajlovački most Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.4.2014. 16.800,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Izrada glavnog projekata uređenje korita desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta, dužine oko 1800 m. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.4.2014. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 22.5.2014. 66.375,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine Otvoreni Vodoprivreda Posavina d.o.o. Odžak Odžak 31.12.2013. 1.900.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 31.12.2013. 1.500.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Kakanj, II faza Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 9.6.2014. 131.213,69 Službeni glasnik BiH 48/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice u Visokom Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 9.6.2014. 152.911,38 Službeni glasnik BiH 48/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Regulacija rijeke Bosne, lokalitet Bilmišće, opština Zenica Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 23.6.2014. 241.973,22 Službeni glasnik BiH 54/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje ušća rijeke Krivaje u rijeku Bosnu, općina Zavidovići Otvoreni Gradnja 1 d.o.o. Društvo za građevinarstvo, trgovinu i prevoz Tešanj Tešanj 14.7.2014. 84.724,61 Službeni glasnik BiH 56/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Zaštita lijeve obale na dijelu gdje se plavi lokalna saobraćajnica i stambeni objekti od velikih voda rijeke Bosne Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.11.2014. 105.076,71 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Spreče, općina Lukavac Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 25.9.2014. 253.029,74 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac, općina Gornji Vakuf Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 17.9.2014. 98.058,63 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne nizvodno od Nemile, općina Zenica Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 28.10.2014. 48.956,75 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Nabavka novih automatskih vodomjernih stanica sa ugradnjom, puštanjem u pogon i uvezivanjem u postojeći hidrološki monitorning sistem. Otvoreni NITESCO d.o.o. Sarajevo 21.11.2014. 72.322,00 Službeni glasnik BiH 96/14