JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Zamjena opreme na TS 10(20)/0,4 kV Titan, Srebrenik, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 8.10.2015. 55.845,60 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Dodatni radovi - Prelazak na 20 kV naponski nivo distributivnog područja TS 35/10(20) kV Sapna, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Pregovarački ERING d.o.o. Živinice 9.10.2015. 91.251,00 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Nabavka tonera i ketridža Otvoreni WINNER d.o.o. Tuzla 19.10.2015. 155.414,10 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Radovi na sanaciji poslovnog objekta Poslovne jedinice distribucije Banovići, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni TEHNO-PROMET d.o.o. Zenica 4.11.2015. 43.429,63 SG 87/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Lot 1 - Nabavka i isporuka autoguma za putnička vozila LOT 1 Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 19.11.2015. 8.956,40 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Nabavka i isporuka materijala i opreme za remont transformatora Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 2.12.2015. 66.358,45 SG 95/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Sanacija objekta baždarnice u poslovnom krugu Podružnice Elektrodistribucija Tuzla na adresi Mitra Trifunovića Uče broj 5 u Tuzli, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni TOM-CAT d.o.o. Tuzla 10.12.2015. 34.514,52 SG 97/15