Dom zdravlja Žepče

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Lot 7: Vodomaterijal Konkurentski MARIĆ-ŽEPČE d.o.o. Žepče Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Lot 8: Kruh Konkurentski Mapek d.o.o. Žepče Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Lot 9: Rezervni dijelovi za vozila Konkurentski AUTOSET-RAMLJAK d.o.o. Žepče 20.559,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Lot 10: Autogume Konkurentski GUMIK d.o.o. Žepče 9.180,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Automatska komora za razvijanje RTG filmova Konkurentski ARI MEDIKAL d.o.o. Sarajevo 12.8.2011. 9.161,10 Službeni glasnik BiH 78/11
Dom zdravlja Žepče Izvođenje asfalterskih radova na parkingu Doma zdravlja Žepče Konkurentski Dobojputevi d.d. Doboj Jug 12.8.2011. 7.392,26 Službeni glasnik BiH 82/11
Dom zdravlja Žepče Izmjena fasade na zgradi Doma zdravlja Žepče Otvoreni PROGRAD d.o.o. Žepče 21.9.2011. 21.978,38 Službeni glasnik BiH 90/11
Dom zdravlja Žepče Nabavka goriva i maziva za vozila Doma zdravlja sa stacionarom Žepče u 2011. i 2012. godini Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 28.12.2011. 47.964,10 Službeni glasnik BiH 19/12
Dom zdravlja Žepče Otvoreni postupak nabavke sanitetskog vozila u JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-383/14 od 29.09.2014.godine Otvoreni ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 15.12.2014. 61.900,00 SG 01/15