Sudska policija FBIH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 12: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bosanskoj Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 14: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kiseljaku Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 4.510,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 15: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Mostaru Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 26.1.2011. 20.178,99 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 16: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Konjicu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 6.149,87 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 18: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Orašju Otvoreni Antunović d.o.o. Orašje 27.1.2011. 2.975,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 19: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Širokom Brijegu Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 12.300,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 20: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Livnu Otvoreni T dizel d.o.o. Novi Travnik 27.1.2011. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenja sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Odžaku Otvoreni Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak 26.1.2010. 125,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Velikoj Kladuši Pregovarački ZEKO PROMET d.o.o. Odžak 1.11.22011. 3.948,71 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Odžaku Pregovarački Drvopromet d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša 2.9.2.2011. 8.846,15 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Sarajevu Pregovarački MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 3.10.2.2011. 70,08 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Zenici Pregovarački JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica 11.2.2011. 85,47 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Tuzli Pregovarački JP SKPC Mejdan d.o.o. Tuzla 5.14.2.2011. 108,97 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Novom Travniku Pregovarački DP Odmor, rekreacija, šport i kultura Novi Travnik 6.14.2.2011. 55,55 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Mostaru Pregovarački JU Osnovna Škola Mustafa Ejubović-Šejh Jujo. Mostar 7.11.2.2011. 38,46 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Goraždu. Pregovarački JP Sportsko kulturno privredni centar d.o.o. Goražde 14.2.2011. 90,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila u Sarajevu Pregovarački LENI t.z.r. Sarajevo Sarajevo 14.2.2011. 479,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila u Tuzli Pregovarački AUTO-BALANS d.o.o. Tuzla Tuzla 14.2.2011. 208,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila u Novom Travniku Pregovarački ZIS s.o.r. Novi Travnik Novi Travnik 14.2.2011. 298,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Sudska policija FBIH Lot 4: Vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila u Livnu Pregovarački GIGAN d.o.o. Livno 14.2.2011. 171,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Sudska policija FBIH Lot 5: Vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila u Goraždu Pregovarački Enol d.o.o Goražde 14.2.2011. 85,80 Službeni glasnik BiH 18/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Vozila za transport lica lišenih slobode (policijsko - obilježeno) sa dodatnom opremom i doradama po principu staro za novo - 8 komada Otvoreni BLOK d.o.o. Sarajevo 26.7.2011. 219.960,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Kombi vozilo za transport lica i pratnju (policijski - neobilježeni) sa dodatnom opremom i doradama - 1 komad Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 26.7.2011. 80.034,42 Službeni glasnik BiH 65/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Čizma za taktičku uniformu 50 pari Otvoreni DACA commerce d.o.o. Mostar 13.7.2011. 5.048,55 Službeni glasnik BiH 66/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Plitka cipela 550 pari Otvoreni Subito d.o.o. Tuzla Tuzla 13.7.2011. 23.487,75 Službeni glasnik BiH 66/11