JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11: CRT + 1 elektroda za CS (Uni/Bi) + 1 aktivna elektroda + 1 pasivna elektroda (prava ili J) + uvodni sistem za CS + 3 uvodnika Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.11.2014. 29.952,25 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 13: Uvodni sistem za kanulisanje CS (Delivery tools) za CRT + 1 elektroda za CS (Uni/Bi) + 1 uvodnik Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.11.2014. 29.023,50 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 15: Aktivna bipolarna elektroda 58 cm prava + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 16: Aktivna bipolarna elektroda 52 cm prava + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 12.500,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 22: Elektrode za privremeni pejsmejker Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 18.11.2014. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 23: Elektrofiziološki kateteri sa fiksnom krivinom Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 550,45 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 24: Deflektabilni elektrofiziološki Halo kateteri Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 2.478,65 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 26: SSIR pejsmejker kompatibilan saGSMprimopredajnom jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + 1 elektroda + 1 odgovarajući uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 12.566,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 27: DDDR pejsmejker kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + 2 odgovarajuće elektrode + 2 uvodnika Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 20.752,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 28: CRT-P kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + 1 elektroda za CS (Uni/Bi) + 1 aktivna elektroda + 1 pasivna elektroda (prava ili J) + uvodni sistem za CS + 3 uvodnika Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 66.831,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 29: ICD - VR kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + HV elektroda (aktivna/pasivna) + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 38.950,20 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 30: ICD - DR kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 44.256,20 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 31: ICD - CRT kompatibilan sa GSM primopredajnom jedinicom za automatski, kontinuirani telemonitoring + elektroda za CS+ uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + 1 uvodnik zaHVelektrodu + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 173.236,70 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 32: ICD - CRT sa odgovarajućom kvadripolarnom elektrodom sa CS + uvodni sistem za CS + HV elektroda (aktivna/pasivna) + bipolarna elektroda (aktivna/pasivna, prava ili J) + odgovarajući uvodni sistem za HV elektrodu + 1 uvodnik Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 18.11.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 34: Elektroda za koronarni sinus bipolarna (različitih obika vrha) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2014. 10.561,50 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka reagensa za hematološki brojač Sysmex XN1000 za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 1.12.2014. 134.979,77 Službeni glasnik BiH 96/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za MR sistem SIEMENS Magnetom Avanto 1.5T za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 26.11.2014. 19.157,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1: Kape i potrošni materijal za EEG aparat (Medelac Valor) Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 17.12.2014. 27.143,50 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2: Potrošni materijal za EMNG, EP i EEG Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 17.12.2014. 33.776,70 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Kape i potrošni materijal za potrebe EEG Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 17.12.2014. 19.450,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2- SSI + 1 bipolarna pasivna (prava ili J) elektroda + 1 uvodnik Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 26.962,00 SG 01/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3- SSI, bez elektrode Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 11.161,00 SG 01/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 12- CRT bez uvodnog sistema i bez elektroda Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 19.615,50 SG 01/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14- Dijagnostički Loop recorder Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.12.2014. 50.040,75 SG 01/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka i ugradnja rezervnog dijela za aparat ESWL LITHOSKOP SIEMENS Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 6.172,00 SG 01/15