RMU Banovići d.d. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Bronza i obojeni metali za potrebe ugovornog organa Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 12.7.2011. 150.965,85 Službeni glasnik BiH 65/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Gume Otvoreni LISKOTRAL d.o.o. Banovići 5.8.2011. 185.962,14 Službeni glasnik BiH 74/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Čelični poluproizvodi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.8.2011. 669.892,32 Službeni glasnik BiH 74/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Rezervni dijelovi za održavanje terenskih i teretnih motornih vozila Otvoreni TR AUTODIJELOVI HODŽIĆ Banovići 1.9.2011. 206.163,26 Službeni glasnik BiH 82/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Damper gume 36,00-R51 Otvoreni Unitrade d.o.o. Ljubuški 1.9.2011. 1.572.807,60 Službeni glasnik BiH 82/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Gumene transportne trake Otvoreni NS COPEX d.o.o. Srbija 16.9.2011. 335.582,29 Službeni glasnik BiH 82/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Rezervni dijelovi grabuljastih transportera Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 22.9.2011. 208.026,00 Službeni glasnik BiH 82/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Čelična lučna podgrada Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 12.10.2011. 1.375.920,00 Službeni glasnik BiH 90/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Konzervirane mesne prerađevine Otvoreni HASANAGIĆ d.o.o. Banovići Banovići 12.10.2011. 261.189,33 Službeni glasnik BiH 90/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Damper gume 33,00-51 Otvoreni UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA d.o.o. Banovići 20.10.2011. 1.579.441,50 Službeni glasnik BiH 90/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Motorna ulja Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 2.12.2011. 419.328,00 Službeni glasnik BiH 3/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Kromovo sito za primarnu centrifugu Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 20.12.2011. 162.630,00 Službeni glasnik BiH 3/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Nabavka radova na izradi obodnog kanala na P.K- Turija Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 4.1.2012. 320.976,04 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Dizel gorivo Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 11.1.2012. 2.133.729,00 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Čelično žičano pletivo Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 12.1.2012. 350.064,00 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Rudarske naglavne lampe Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 19.1.2012. 72.072,00 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 5: Valjci za gumene transportere Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 23.1.2012. 294.073,65 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 6: Rudarska obuća Otvoreni PH1970 d.o.o. Brezici Banovići 26.1.2012. 75.125,70 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka flokulanta Otvoreni Keming d.o.o. Banovići 2.2.2012. 93.060,00 Službeni glasnik BiH 27/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka čeličnih frikcionih stupaca - 400 komada Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 23.2.2012. 223.551,36 Službeni glasnik BiH 27/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Sudžuk I klasa Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 23.2.2012. 77.640,00 Službeni glasnik BiH 27/12
RMU Banovići d.d. Banovići Goveđi pršut (suho meso) Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 28.3.2012. 179.880,00 Službeni glasnik BiH 27/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Masti i ostala sredstva Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 28.3.2012. 298.343,30 Službeni glasnik BiH 31/12
RMU Banovići d.d. Banovići Usluge angažovanja fizičke radne snage Otvoreni Tender d.o.o. Banovići 23.3.2012. 417.336,00 Službeni glasnik BiH 31/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 13.4.2012. 54.387,55 Službeni glasnik BiH 31/12