Ministarstvo unutrašnjih poslova TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 4: Rack ormari za smještaj komunikacione opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 8.975,61 Službeni glasnik BiH 94/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Radovi na održavanju objekata Otvoreni GRADING d.o.o. za građevinarstvo Živinice 27.1.2012. 239.560,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 4: Nabavka goriva na lokaciji PU Tuzla Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni DVA LAVA d.o.o. Kalesija 15.2.2012. 237.222,20 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 5: Nabavka goriva na lokaciji PU Živinice Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni DVA LAVA d.o.o. Kalesija 15.2.2012. 29.059,82 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka putničkih vozila Otvoreni NIPEX d.o.o. Tuzla 6.3.2012. 446.138,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata i opreme Otvoreni MIX-MAESTRO d.o.o. Tuzla 12.3.2012. 87.070,76 Službeni glasnik BiH 21/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka kancelarijsko-potrošnog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 99.011,56 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Nabavka goriva na lokaciji PU Gradačac Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 8.5.2012. 27.279,81 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 3: Nabavka goriva na lokaciji PS Gračanica Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 8.5.2012. 26.764,31 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 5: Nabavka goriva na lokaciji PS Kladanj Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 8.5.2012. 16.912,82 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 6: Nabavka goriva na lokaciji PS Srebrenik Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 11.4.2012. 27.363,24 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 7: Nabavka goriva na lokaciji PU Kalesija Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni DVA LAVA d.o.o. Kalesija 11.4.2012. 26.650,42 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 11: Nabavka goriva na lokaciji PS Čelić Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 11.4.2012. 14.957,26 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka rezervnih dijelova za vozila Otvoreni Frankofaz d.o.o. Tuzla 28.5.2012. 170.333,61 Službeni glasnik BiH 43/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka goriva za PS Sapna Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Pregovarački B1 Company Sapna Sapna 18.6.2012. 13.820,52 Službeni glasnik BiH 50/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka goriva za PS Banovići Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Pregovarački ELIDEN d.o.o. Banovići 18.6.2012. 21.794,88 Službeni glasnik BiH 50/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka goriva za PS Teočak Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Pregovarački NM-NUKI d.o.o. Teočak Teočak 18.6.2012. 14.102,57 Službeni glasnik BiH 50/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Nabavka goriva na lokaciji PU Tuzla Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 21.6.2012. 234.111,12 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji PU Živinice Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.7.2012. 27.836,54 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Auto odgovornost motornih vozila; Auto kasko osiguranje; Osnovni rizik-požar i neke druge opasnosti; Dopunski rizik-izliv vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na Prvi rizik i Dopunski rizik-lom stakla na Prvi rizik Otvoreni BRČKO - GAS OSIGURANJE Brčko 25.7.2012. 16.642,73 Službeni glasnik BiH 60/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni BRČKO - GAS OSIGURANJE Brčko 25.7.2012. 69.480,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka tonera, tinti, rezervnih dijelova za računarsku opremu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 5.9.2012. 106.172,65 Službeni glasnik BiH 72/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji PU Lukavac Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 5.9.2012. 30.427,35 Službeni glasnik BiH 74/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Izvođenje radova na adaptaciji objekta PU Gradačac Otvoreni TOM-CAT d.o.o. Tuzla 15.10.2012. 145.241,40 Službeni glasnik BiH 85/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 3: Nabavka košulja službenih zimskih Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 9.10.2012. 56.400,00 Službeni glasnik BiH 85/12