Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Usluge javnog oglašavanja u visokotiražnim dnevnim novinama koje pokrivaju područje svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine osim Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10 za 2011. i 2012. godinu Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10 za 2011. i 2012. godinu Pregovarački Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 27.5.2011. 11.351,21 Službeni glasnik BiH 46/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta i dogradnja II sprata na objektu Osnovnog suda u Modriči Otvoreni Graditelj a.d. za inžinjering Teslić Teslić 19.5.2011. 700.871,28 Službeni glasnik BiH 49/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka usluga Oracle održavanja Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 14.6.2011. 242.557,99 Službeni glasnik BiH 51/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene i tekuće održavanje prostorija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.6.2011. 9.728,46 Službeni glasnik BiH 51/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Adaptacija skladišta predmeta oduzetih tokom izvršnog postupka u Osnovnomsudu u Sokocu Otvoreni Primus d.o.o. Rogatica 8.6.2011. 4.729,91 Službeni glasnik BiH 53/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Adaptacija skladišta predmeta oduzetih tokom izvršnog postupka u Općinskom sudu u Zavidovićima Otvoreni Aksa d.o.o. Zenica 21.6.2011. 9.111,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4: Adaptacija skladišta predmeta oduzetih tokom izvršnog postupka u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši Otvoreni SAMD GRAĐENJE d.o.o Bosanska Krupa 21.6.2011. 16.695,53 Službeni glasnik BiH 53/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge tehničke podrške za Microsoft proizvode - Microsoft Premier tehnička podrška Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.6.2011. 89.978,85 Službeni glasnik BiH 57/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Održavanje servera i sistema za pohranu i back up podataka u data centrima Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.7.2011. 118.079,70 Službeni glasnik BiH 57/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nadogradnja softvera za monitoring WAN mreže Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 11.7.2011. 11.306,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka klima uređaja za Server sale regionalnih data centara u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 29.07.2011. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: MS Project Professional, MS Project Server, MS Forefront Identity Manager CAL licence; Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.7.2011. 89.197,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Licence za document capture i OCR softver Otvoreni Mikrografija d.o.o. Sarajevo 19.8.2011. 17.614,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kancelarijskog namještaja za oprermanje Osnovnog suda u Modriči Otvoreni Aksa d.o.o. Zenica 30.08.2011. 50.955,54 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji postojećeg objekta i dogradnji II sprata na objektu Osnovnog suda u Modriči Pregovarački Graditelj a.d. za inžinjering Teslić Teslić 08.08.2011. 70.964,97 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Rekonstrukcija zatvora Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 29.7.2011. 13.770,78 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Rekonstrukcija Općinskog suda u Sarajevu-Ilidža. Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 29.7.2011. 25.167,81 Službeni glasnik BiH 70/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje prostorija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni Imako a.d. Banja Luka 31.12.2011. 112.251,90 Službeni glasnik BiH 72/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje mrežne (WAN/LAN) opreme pravosudnog informacionog sistema Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 8.12.2011. 22.136,41 Službeni glasnik BiH 100/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Održavanje antivirus licenci za računare u pravosudnom informacionom sistemu Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 28.12.2011. 48.400,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge posredovanja u prodaji avionskih karti Pregovarački Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 17.4.2012. 10.846,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Posredovanje u prodaji avio karti Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 268.957,28 Službeni glasnik BiH 38/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Organizovanje putovanja Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 23.418,82 Službeni glasnik BiH 38/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.6.2012. 37.094,02 Službeni glasnik BiH 54/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge čišćenja i održavanja higijene i tekuće održavanje za nove poslovne prostorije ugovornog organa imolersko-farbarske usluge Pregovarački MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.7.2012. 21.851,90 Službeni glasnik BiH 56/12