Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga održavanja štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Tuzla Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.7.2011. 1,70 Službeni glasnik BiH 63/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Vršenje usluga održavanja štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Mostar Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.7.2011. 1,70 Službeni glasnik BiH 63/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga štampanja zakonom predviđenih obrzazaca i drugih obrazaca koje koristi UIO BiH Otvoreni GRAFOMARK d.o.o. Laktaši Laktaši 2.8.2011. 19.452,42 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Meso, ribe i ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 274,95 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Mlijeko i drugi proizvodi mliječne industrije, jaja peradi i ptičija jaja, prirodni med i ostali napomenuti jestivi proizvodi životinjskog porijekla Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 298,35 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Biljni proizvodi Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 608,40 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 175,50 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 5: Proizvodi prehrambene industrije, pića, alkohol i sirće, duvan i proizvodi zamjene Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 1.690,65 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6: Mineralne sirovine i proizvodi (so, sumpor, zemlja, kamen i sl.) Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 396,30 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 7: Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 18.7.2011. 971,10 Službeni glasnik BiH 66/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Samsung, Sharp, Olimpia, Oliveti, Ricoh: faks aparate, štampače i kopir aparate Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.8.2011. 1.163,40 Službeni glasnik BiH 68/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za meso, ribe i ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 274,95 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za mlijeko i drugi proizvodi mliječne industrije, jaja peradi i ptičija jaja, prirodni med i ostali napomenuti jestivi proizvodi životinjskog porijekla Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 298,35 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za biljni proizvodi Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 608,40 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 175,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 5: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za proizvodi prehrambene industrije, pića, alkohol i sirće, duvan i proizvodi zamjene Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 1.690,65 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za mineralne sirovine i proizvodi Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 396,30 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 7: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije, mineralni voskovi Otvoreni HERKON d.o.o. Mostar 21.9.2011. 597,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 8: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 28.9.2011. 971,10 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 12: Vršenje usluga laboratorijskih analiza za metal i proizvode od metala Otvoreni HERKON d.o.o. Mostar 21.9.2011. 1.125,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekta RC Mostar Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 16.9.2011. 3.455.583,29 Službeni glasnik BiH 88/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Servisiranje i popravka ostalih motornih vozila RC Tuzla Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 3.11.2011. 8.300,50 Službeni glasnik BiH 94/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Servisiranje i popravke ostalih motornih vozila Regionalnog centra Tuzla Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 17.10.2011. 8.300,50 Službeni glasnik BiH 94/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 25.10.2011. 0,69 Službeni glasnik BiH 96/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga štampanja evidencijskih markica za brašno koje se stavlja na tržište Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 20.10.2011. 416.640,00 Službeni glasnik BiH 96/11