JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Servisiranje plazma sterilizatora (STERAD NX) i servisiranje mašina za zavarivanje folija za plazma sterilizaciju HS 1000 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 18.2.2011. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Servisiranje mašina za zavarivanje folija za parnu sterilizaciju HD 260 Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 18.2.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (ekskluzivna prava) Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 18.2.2011. 53.900,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga prijenosa pismonosnih pošiljaka i paketa u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.3.2011. 47.930,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Sredstva za dezinfekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 17.3.2011. 118.346,44 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Lična higijena 1 Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 16.073,81 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Lična higijena III Otvoreni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 17.3.2011. 5.964,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Sredstva za deratizaciju Otvoreni Poljovet d.o.o. Gradačac 17.3.2011. 7.600,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: Pomagala za higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 1.624,55 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Potrošni materijal za mašine za čišćenje Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Mušema za bolesnike Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 17.3.2011. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Higijena veša I Otvoreni Mešić com Gradačac 17.3.2011. 101.750,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Higijena veša II Otvoreni SINGULARIA d.o.o. Tuzla 17.3.2011. 3.510,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: PVC posuđe Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 17.3.2011. 36.853,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka litotriptora za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 25.3.2011. 742.300,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka mrkog uglja za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (treća objava) Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 28.3.2011. 339.195,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga preuzimanja i odvoza smeća za potrebe ugovornog organa-Ustanove Pregovarački JKP KOMUNALAC TUZLA Tuzla 14.4.2011. 101.024,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 10: Ostali kancelarijski materijal Otvoreni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 28.3.2011. 2.978,50 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 11: Etikete Otvoreni INFO-KOD d.o.o. Nova Bila, Podružnica Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 4.954,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Koverte sa štampom Otvoreni PRINTCOM d.o.o. Tuzla Tuzla 28.3.2011. 10.190,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 20: Ostali štampani materijal Otvoreni PRINTCOM d.o.o. Tuzla Tuzla 28.3.2011. 29.723,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Toneri Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 112.626,24 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Cartridge Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 2.904,20 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 23: Potrošni materijal za faks aparate Otvoreni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 28.3.2011. 6.432,10 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 24: Riboni Otvoreni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 28.3.2011. 496,05 Službeni glasnik BiH 31/11