Klinička bolnica Mostar i Melcom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 26: Interventne PTCA žice sa ravnim vrhom floppy Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 12.5.2011. 22.230,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 29: Potrošni materijal (rotatori, y-konektori, igle) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 68.600,32 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 33: Kontrastno sredstvo Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 163.781,28 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Specifični potrošni materijal za kirurgiju za rad na postojećem aparatu proizvođača Sorin ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 1.138.332,12 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava vaskularnih proteza, ravnih za potrebe Kliničke bolnice Mostar Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 76.815,20 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Zalistak biološki, aortalni Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 479.640,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Nabava zalistaka bioloških, mitralnih Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 306.311,82 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Zalistak biološki, aortalni supraanularni Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 159.880,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 1 - Komprese, tupferi i tamponade Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 552.902,38 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2 - Ljepljive trake i sterilni flasteri Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 70.991,94 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 3 - Obloge za rane Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 18.659,20 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 6 - Kape i maske Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 9.833,91 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 8 - Operacijski sterilni kompleti Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 770.113,93 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 9 - Operacijske i povojne folije Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 14.903,72 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 10 - Operacijski ogrtači i zaštita Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar Mon Mar 09 00:00:00 CET 2015 38.934,90 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 11 - Operacijske sterilne prekrivke i navlake Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar Mon Mar 09 00:00:00 CET 2015 39.006,49 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 14 - Gips i pomoćni materijali Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar Mon Mar 09 00:00:00 CET 2015 213.188,79 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1 - Kontrastno sredstvo Jopromid Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 24.3.2015. 422.400,00 SG 28/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2 - Kontrastno sredstvo gadopentetska kiselina Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 25.2.2015. 223.440,00 SG 28/15
Klinička bolnica Mostar Lot 3 - Kontrastno sredstvo gadobutrol Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 25.2.2015. 16.758,00 SG 28/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1 - Nabava imunokemijskih reagensa, kalibratori i kontrole, dodaci, biokemijski reagensi, lijekovi, droge, kalibratori, kontrole Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.3.2015. 2.743.145,47 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2 - Reagensi / preparati za aparat Unicap 100 ili ekvivalent za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.3.2015. 234.411,51 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1- Materijal za aparata Architect ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 8.4.2015. 2.134.324,39 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2- Reagensi/preparati za proizvođača Grifols ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 8.4.2015 237.215,40 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Sredstva za dezinfekciju za potrebe SKB Mostar Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 6.3.2015. 142.541,10 SG 37/15