Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 10: Reagencije za DIAHEM/DIAMED aparate ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za transfuziologiju Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 18.5.2011. 456.290,51 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 11: Nabava reagensa za molekularnu dijagnostiku za godišnje potrebe Odjela za mikrobiološku i parazitološku dijagnostiku Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. 148.180,26 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Dijagnostički kateter Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 120.617,41 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Guiding kateteri Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 224.255,47 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Arterijske i venske uvodnice Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 44.594,80 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Arterijske i venske uvodnice, silikonske u kompletu sa žicom vodiljom i punkcijskom iglom za radijalni pristup Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 19.5.2011. 2.574,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Dijagnostičke žice Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 40.365,98 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Dijagnostičke žice hidrofilne Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 11.210,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 8: PTFE balon kateteri Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 28.3.2011. 17.051,58 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 9: Koronarni balon predilatacijski od Duralyna Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 41.647,44 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 10: Koronarni balon postdilatacijski od Duralyna Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 44.851,09 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 11: Koronarni PTCA balon od Polyammide Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 210.119,36 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 12: Koronarni baloni od Polyammide materijala Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 35.019,89 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 13: Koronarni balon od Pebax-a Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 26.576,55 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 14: Koronarni stent CoCr leg L605 (carbofilm) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 390.221,68 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 15: Koronarni stent CrCo L605 (hypotube dizajn) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 42.384,28 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 16: Koronarni stent S.S. 316LVM (hypotube dizajn) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 56.698,88 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 17: Koronarni stent L605 CoCr multicelularni oblik Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 11.5.2011. 24.277,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 18: DES koronarni stent sa Tacrolimus Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 45.025,58 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 19: Stent sa rapamicinom Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 176.200,72 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 20: Stent sa biolimus-om Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 45.025,58 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 21: BMS Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 10.354,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 22: DES stent sa Everolimus Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 61.776,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 23: Intrakoronarni stentovi sa aktivnim coatingom Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 86.498,54 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 24: Stent graftovi Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.3.2011. 36.054,72 Službeni glasnik BiH 57/11