JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Izgradnja nove rasvjete u tunelima, rasvjetu prilaznih zona tunela, te izgradnja pripadajućih trafo-stanica u tunelima Oštri Vrh II, Tabačište i Hripeta I Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 21.10.2011. 519.515,43 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-476 Čelinac-Jošavka-Ukrina, lokalitet Mlinska rijeka Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 31.10.2011. 124.717,53 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje drumske obilaznice oko grada Trebinja faza II -dionica 1 Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 30.12.2011. 1.589.545,58 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje priključenja vezne saobraćajnice na magistralni put M16 u Aleksandrovcu (prelazno rješenje) Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 26.12.2011. 307.268,44 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatne usluge stručno-tehničkog nadzora na sanaciji tunela Zvornik 2, na putu M19,1, dionica Karakaj 2 -Drinjača, do kojih je došlo usljed povećanja obima i vremenskog trajanja predviđenih radova sanacije Pregovarački Planing d.o.o. Prnjavor 3.4.2012. 26.939,25 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Putevi Republike Srpske Dodatne usluge stručno-tehničkog nadzora nad radovima sanacije tunela Zvornik 1, na putu M19.1, dionica Karakaj 2 - Drinjača, do kojih je došlo usljed povećanja obima i vremenskog trajanja predviđenih radova sanacije Pregovarački Planing d.o.o. Prnjavor 3.4.2012. 26.851,50 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje dodatnih radova snacije tunela Čeljigovići na magistralnom putu M05, gr.RS/FBiH (Lapišnica)-Ljubogošta Pregovarački ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 23.4.2012. 48.819,82 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Putevi Republike Srpske Nabavka računara, računarske opreme i potrošnog materijala Otvoreni EASTCODE d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.3.2012. 38.313,43 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Banjaluka, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 34.188,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Prnjavor, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 29.5.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Doboj, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.11.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 4: Prijedor, nabavka goriva Otvoreni NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.11.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 5: Mrkonjić Grad, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.11.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 6: Bijeljina, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 7: Zvornik, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 8: Foča, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 8.547,01 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 9: Trebinje, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 10: Nevesinje, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 11: Sokolac, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 12: Istočno Sarajevo, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 2.564,09 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Usluge grijanja Pregovarački TOPLANA a.d. Banja Luka 21.3.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Nabavka roba - zamjena putničkih vozila po sistemu staro za novo ponuđači dostavljaju ponude za sva stara vozila komplet 10 komada u zamjenu za 8 komada novih vozila Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 15.5.2012. 212.244,21 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 1 Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 25.6.2012. 6.127.021,53 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 2: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 2 Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 25.6.2012. 5.746.477,18 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 3 Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 25.6.2012. 4.083.193,93 Službeni glasnik BiH 54/12