Kantonalna bolnica Orašje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Reagensi za biokemijske analize - Hitachi 902 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.3.2014 24.167,85 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 2: Koagulacija - Start 4 Otvoreni BIOMEDICA d.o.o. Sarajevo 41.736,00 16.918,19 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 4: Srčani markeri Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.3.2014 12.345,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Reagensi za Cobas Integru 400 Plus Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 28.3.2014 98.531,04 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Ostali potrošni materijal za laboratoriju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.3.2014 10.965,90 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 8: Vrećice za krv Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.3.2014 9.500,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 9: Vakutajneri za PV, aPTv, fibrinogen, epruvete laboratorijske Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.3.2014 7.744,20 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 10: Testovi za sifilis (TPHA) Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 28.3.2014 1.800,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 11: Serumi za određivanje krvnih grupa, Rh, ICT, DCT, IR Otvoreni Biognost BH Sarajevo 27.3.2014 8.448,20 Službeni glasnik BiH 50/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Hrana i prehrambeni proizvodi za potrebe bolničke kuhinje Otvoreni Maxi d.o.o. Orašje 10.10.2014. 83.340,48 Službeni glasnik BiH 82/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 2: Roba za tople napitke i piće Otvoreni Maxi d.o.o. Orašje 9.9.2014. 7.687,60 Službeni glasnik BiH 82/14
Kantonalna bolnica Orašje Nabava kardiološkog UZV uređaja Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Ilijaš 12.11.2015. 150.000,00 SG 91/15
Kantonalna bolnica Orašje Nabava plina za grijanje propan - butan Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 6.11.2015. 43.353,00 SG 93/15