Opština Tešanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tešanj Lot 3: Zimsko održavanje dionica puteva: Od Kružnog toka u Tešnju-Bukva-Medakovo-Tešanjka (do izlaza na M-4) i Tešanjka-Spomen voda-Bedaci-Numera (isključena dionica Numera-Mujketove kuće)-Mujketove kuće-Kraševo (DC) Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 10.10.2013. 16.098,72 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Tešanj Lot 4: Zimsko održavanje dionice puta: Ćatin Greb-Karadaglije-Jablanica-Ripna-Hasanbašići-Tugovići-Hrvatinovići (izlaz kod Raiffeisen banke) Otvoreni KM-gradnja d.o.o. Tešanj Tešanj 14.10.2013. 17.796,58 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Tešanj Lot 5: Zimsko održavanje dionice puta: Medakovo škola-Trepče (trgovina Šaćirovići) i Medakovo - Šije (izlaz na M-17) Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 10.10.2013. 13.143,64 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Tešanj Lot 6: Zimsko održavanje dionica puteva: Od RP- 474 kod Ministarstvo unutrašnjih poslova-a - Raduša-Jevadžije-Jelah (izlaz na RP- 474), Marin Han-Stara cesta- Žabljak (do poligona) i Raduša (skretanje za Jevadžije)-Džemilić Planje-Orah-škola-Orašje Planje(škola)-Zvono-Potočani-izlaz na M-4 Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 10.10.2013. 16.382,54 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Tešanj Realizacija projekata pumpne stanice i distributivnih cjevovoda na vodovodu Medakovo-Trepče iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.10.2013. 158.971,81 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Tešanj Asfaltiranje puteva, sanacija oštećenja asfaltnih površina i udarnih rupa na području opštine Tešanj u budžetskoj 2013. godini i 2014. godini Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 24.10.2013. 153.700,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Opština Tešanj Lot 1: Izrada horizontalne signalizacije na području opštine Tešanj Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 8.5.2014. 31.429,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Tešanj Lot 2: Izrada vertikalne signalizacije Otvoreni Buljan ceste d.o.o. Kreševo Kreševo 8.5.2014. 29.299,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Tešanj Lot 3: Održavanje makadamskih cesta Otvoreni TANS-PUTEVI d.o.o., ŠPIC BETON d.o.o. Doboj Jug, Žepče 13.5.2014. 149.343,74 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Tešanj Lot 4: Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete Otvoreni ELEKTROPRIZMA d.o.o. Tešanj 7.5.2014. 45.216,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Tešanj Rekonstrukcija i modernizacije dijela lokalne ceste LC-16 Tešanj-Medakovo-Tešanjka - IV faza Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 9.6.2014. 69.417,62 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Tešanj Lot 1: Deminiranje na području opštine Tešanj Otvoreni N&N Ivša d.o.o. Orašje 18.7.2014. 173.987,52 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Tešanj Lot 2: Deminiranje na području opštine Tešanj Otvoreni N&N Ivša d.o.o. Orašje 18.7.2014. 264.512,58 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Tešanj Lot 3: Deminiranje na području opštine Tešanj Otvoreni Udruženje za eliminaciju mina Sarajevo, UEM d.o.o. Hadžići 18.7.2014. 104.036,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Tešanj Izgradnja infrastrukturnih objekata poslovne zone Glinište u Tešnju - II faza Otvoreni AB-TRANS d.o.o., RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok Tešanj, Doboj Istok 1.8.2014. 144.896,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Opština Tešanj Lot 1: Zimsko održavanje dionica puteva: RP-474 (skretanje za Bobare)-Bobare-Kalošević (most)-izlaz na M-4 i M4 (skretanje za Mrkotić)-Omladinski dom-Kadrići-Mekteb u Putešiću Otvoreni Grupa ponuđača: AB-TRANS d.o.o., KM-gradnja d.o.o. Tešanj 13.10.2014. 7.218,89 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Tešanj Lot 2: Zimsko održavanje dionica puteva: Miljanovci-Lončari (raskrsnica sa Novim Miljanovcima) -do Filipovića (kuća Dževada Mujkića) i škola -RP 474 u Piljužićima i Jelah polje-Novi Miljanovci-Gobelja Otvoreni TRANS-KOP d.o.o. Tešanj 13.10.2014. 8.709,23 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Tešanj Lot 3: Zimsko održavanje dionica puteva: Medakovo (od skretanja za Šije)-Tešanjka (do izlaza na M-4), Tešanjka-Spomen voda-Bedaci Numera Otvoreni Grupa ponuđača: AB-TRANS d.o.o., KM-gradnja d.o.o. Tešanj 13.10.2014. 14.943,29 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Tešanj Lot 4: Zimsko održavanje dionice puta: Ćatin Greb-Karadaglije-Jablanica-Ripna-Hasanbašići-Tugovići-Hrvatinovići (izlaz kod Raiffeisen banke) Otvoreni Grupa ponuđača: AB-TRANS d.o.o., KM-gradnja d.o.o. Tešanj 13.10.2014. 15.357,61 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Tešanj Lot 5: Zimsko održavanje dionica puteva: Od RP- 474 kod Ministarstvo unutrašnjih poslova-a -Raduša-Jevadžije-Jelah (izlaz na RP- 474), Marin Han-Stara cesta-Žabljak (do poligona) i Raduša (skretanje za Jevadžije)- Džemilić Planje-Orah-škola-Orašje Planje(škola)-Zvono-Potočani-izlaz na M-4 Otvoreni Grupa ponuđača: AB-TRANS d.o.o., KM-gradnja d.o.o. Tešanj 13.10.2014. 15.212,15 Službeni glasnik BiH 82/14
Opština Tešanj Nastavak izgradnje treće trake kroz industrijsku zonu Bukva Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 22.4.2015. 135.190,00 SG 36/15
Opština Tešanj Lot 1- Usluge održavanja asfaltnih cesta Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 22.4.2015. 97.900,00 SG 36/15
Opština Tešanj Lot 2- Usluge održavanja makadamskih cesta Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 22.4.2015. 96.328,00 SG 36/15
Opština Tešanj Lot 3- Sanacija autobusnih nadstrešnica, popravka ili izmjena dijelova na dječijim igralištima, izmjena i zamjena pješačkih ograda, izrada i popravak zaštitnih ograda na mostovima i druge usluge vezane za predmet nabavke Otvoreni Bravarsko limarska radnja vl. Muris Saltagić Tešanj 22.4.2015. 14.330,00 SG 36/15
Opština Tešanj Lot 1 - Asfaltiranje puta - Plac - šljunkara u MZ Ljetinić Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 17.6.2015. 9.862,70 SG 51/15