Opština Brod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Brod Izvođenje radova na sanaciji horizontalnog krova na objektu JU Sportsko-kulturni centar Brod Otvoreni EHTA-R d.o.o. Derventa 5.11.2013. 159.521,29 Službeni glasnik BiH 89/13
Opština Brod Izvođenje viškova i dodatnih naknadnih radova na sanaciji Doma kulture u Liješću Pregovarački Gratod d.o.o. Banjaluka Banja Luka 15.11.2013. 7.395,46 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Brod Prevoz učenika osnovnih škola sa područja opštine Brod u toku školske godine 2013/2014 za period: septembar-decembar 2013.godine Pregovarački Jelić tours d.o.o. Prnjavor 23.12.2013. 15.867,94 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Brod Prevoz učenika osnovnih škola sa područja opštine Brod u toku školske godine 2013/2014 za period: septembar-decembar 2013.godine Pregovarački Autoprevoz Brod d.o.o. Brod 23.12.2013. 11.532,13 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Brod Naplata naknade i održavanje stajališta za teretna motorna vozila koja prelaze državnu granicu za 2014.godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 31.12.2013. 82.051,20 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Brod Korištenje i naplata korištenja parking prostora u gradskom dijelu Broda za 2014.godinu (br.02-370-362/13) Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 31.12.2013. 61.538,46 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Brod Održavanje programa za kancelarijsko poslovanje i programa za računovodstvo i finansije Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.12.2013. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Brod Komunalne usluge za 2014.godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 29.1.2014. 101.709,40 Službeni glasnik BiH 10/14
Opština Brod Pružanje usluga protivgradne zaštite za potrebe Opštine Brod u 2014.godini, br. 02-92-3/14 Pregovarački JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA A.D. Gradiška 14.3.2014. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Opština Brod Prevoz učenika - drugo polugodište 2013/2014 godine Pregovarački Autoprevoz Brod d.o.o. Brod 11.6.2014. 12.019,23 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Brod Prevoz učenika osnovnih škola sa područja opštine Brod u toku drugog polugodišta 2013/2014 Pregovarački Jelić tours d.o.o. Prnjavor 11.6.2014. 17.596,15 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Brod Hitna dezinsekcija na poplavljenom području opštine Brod Pregovarački Eko-Bel d.o.o. Laktaši Laktaši 11.6.2014. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Brod Čišćenje slivnika oborinskih voda Pregovarački KP VODOVOD I KANALIZACIJA AD Brod Brod 25.6.2014. 17.096,95 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Brod Demontaža starog i isporuka i postavljanje novog hrastovog parketa sa podkonstrukcijom na površini od 995 m2. Otvoreni Maraton LDN d.o.o. Srbija 22.8.2014. 113.402,60 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Brod Isporuka i montaža štandova za gradsku tržnicu Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 19.9.2014. 128.022,37 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Brod Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju putnog pravca Grk-Donja Vrela u Brodu Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 29.9.2014. 464.353,90 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Brod Pružanje usluga čuvarske službe na objektima u vlasništvu opštine Brod Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 1.9.2014. 7.263,72 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Brod Hitna nabvka i isporuka granulata za potrebe nasipanja ulice Jovana Dučića u Brodu Pregovarački Planum d.o.o. Teslić 29.9.2010. 5.100,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Opština Brod Sufinansiranje usluge prevoza učenika osnovnih škola sa područja opštine Brod Pregovarački Autoprevoz Brod d.o.o. Brod 29.10.2014. 25.049,94 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Brod Sufinansiranje usluge prevoza učenika osnovnih škola od strane opštine Brod Pregovarački Plavšić d.o.o. Brod 29.10.2014. 43.466,54 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Brod Sancija kolektora i dijela kanalizacione mreže Pregovarački KP Vodovod i kanalizacija a.d. Brod 4.11.2014. 17.923,05 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Brod Nabavka vatrogasnog vozila za tehničke intervencije sa nadogradnjom Otvoreni ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 31.12.2014. 75.900,00 SG 08/15
Opština Brod Održavanje programskog paketa NOVA Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 5.1.2015. 7.200,00 SG 10/15
Opština Brod Naplata i korištenje parking prostora na gradskom području opštine Brod za 2015. godinu Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 31.12.2014. 61.538,46 SG 10/15
Opština Brod Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka, sanitarne i slične usluge Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 12.1.2015. 171.367,35 SG 10/15