JU Direkcija regionalnih cesta USK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 37.845,24 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 25.968,12 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 16.8.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin Otvoreni I Selimović d.o.o. Cazin 25.4.2011. 26.008,69 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Sanacija lokalnog puta: Bezi-Bajrektarević polje, Opština Bužim Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 3.8.2012. 68.329,56 Službeni glasnik BiH 70/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 8: Asvaltiranje puta Velečevo (stari put) Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 3.8.2012. 38.538,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R 404a B.Krupa-Arapuša-linija entiteta Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 27.8.2012. 142.593,58 Službeni glasnik BiH 70/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa kolovoza Otvoreni GRUPEX d.d. Velika Kladuša 12.9.2012. 33.778,41 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 52.172,05 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 151.322,74 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni GRUPEX d.d. Velika Kladuša 12.9.2012. 135.834,92 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 172.118,26 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 28.040,17 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 7: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 91.972,17 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 8: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 125.150,66 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 9: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 19.324,23 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 10: Obnavljanje kolovoznog zastora Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 12.9.2012. 33.135,23 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Lokalni put: Dedići-Mulalići, Opština Bužim Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 20.9.2012. 39.717,73 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3: Lokalni put: Džamija Balići, MZ. Vrsta, Opština Bihać Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 20.9.2012. 15.494,68 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Lokalni put: Vrsta, Opština Bihać Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 20.9.2012. 7.847,57 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Lokalni put: Kralje-Vrkašić, Opština Bihać Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 20.9.2012. 116.759,68 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Izvođenje dodatnih i naknadnih radova rekonstrukcije regionalne ceste R408 Pregovarački Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 6.9.2012. 885.492,09 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Izvođenje dodatnih i naknadnih radova sanacije klizišta K 7 i rekonstrukcije dijela regionalne ceste R403a, u dužin i 850m, u naselju Vrsta Pregovarački KOV - GRAD d.o.o. Bužim 6.9.2012. 621.941,30 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Klizište K 7 na reginalnoj cesti R-403a, naselje Vrsta, Opština Bihać Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 17.11.2011. 621.941,30 Službeni glasnik BiH 79/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Klizište Miljevci na regionalnoj cest R-405, naselje Miljevci, Opština Sanski Most Otvoreni Mujezinović d.o.o. Ključ 17.11.2011. 75.715,24 Službeni glasnik BiH 79/12