JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 1 - Vage i ph metar Otvoreni TRNISA d.o.o. Laktaši 15.9.2015. 9.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 2 - Laboratorijska oprema Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.9.2015. 45.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 3 - Frižideri, zamrzivači rashladna komora Otvoreni Sloboda - Nenad Bojanić s.p. Banja Luka 15.9.2015. 20.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 4 - Dispenzori Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.9.2015. 8.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 5 - Aparat za prečišćavanje vode, sistem za reverznu osmozu Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 15.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 6 - Elisa čitač Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 6.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 7 - Laminarne komore, DNA/RNA UV kabinet Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 20.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 8 - Mikroskop, lupa Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 10.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 9 - Tkivni procesor, Mikrotom, Kriostat Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 5.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 10 - Biohemijski analizator Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 3.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 12 - Oprema proizvođača VELP Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.9.2015. 13.500,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 14 - Xevo TQ MS sa UPLC- H klasa sa generatorom azota Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 15.9.2015. 49.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 16 - Mikrovalna pećnica-Milestone START D Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.9.2015. 10.500,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 17 - Atomski apsorcioni spektrofotometri-AAS, Agilent Technologies Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.9.2015. 13.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 18 - Digestori Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.9.2015. 4.500,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 19 - Analitičke vage Otvoreni TRNISA d.o.o. Laktaši 15.9.2015. 2.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 20 - Autoklavi Otvoreni PTM B d.o.o. Bijeljina 15.9.2015. 15.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 21 - Mašina za pranje suđa, Ljepilica rotirajuća, Kompresor, Mašina za razlivanje podloga, Omekšivač vode Otvoreni PTM B d.o.o. Bijeljina 15.9.2015. 6.000,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 22 - Pregled i podešavanje sigurnosnih ventila na autoklavu Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 15.9.2015. 1.500,00 SG 79/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Mikroskopi Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 2.11.2015. 1.650,00 SG 87/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Podugovaračke usluge - analiza rezidua Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 27.10.2015. 45.453,19 SG 89/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Hemikalije za instrumente za analizu sirovog mlijeka Otvoreni Apoll pro ing d.o.o. Srbija 17.11.2015. 61.735,05 SG 95/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 2- Servis i održavanje laboratorijske opreme Otvoreni Labeko d.o.o. Hrvatska 30.11.2015. 10.425,00 SG 97/15