Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Skener za kontrolu kvaliteta 5 komada Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 4.4.2012. 24.936,24 Službeni glasnik BiH 34/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 3: Uv lampa za kontrolu kvaliteta dokumenata, bar kod čitača, stolna lupa sa osvjetljenjem, povećalo i mjerač gustine boje Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 4.4.2012. 12.730,00 Službeni glasnik BiH 34/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 11.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja sistema i aplikacija JMB, LK, VD, prebivališta i boravišta Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka pogonskog goriva i goriva za agregate za područje RS Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Laminatori za personalizaciju pasoša 2+1 komad Otvoreni Muhlbauer AG Njemačka 5.6.2012. 33.536,75 Službeni glasnik BiH 56/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka usluga opravke i održavnja motornih vozila sa nabavkom materijala za opravku i održavanja vozila i motornog ulja Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 7.8.2012. 69.572,64 Službeni glasnik BiH 64/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka pogonskog goriva i goriva za agregate za područje FBiH Pregovarački HIFA d.o.o. Tešanj 9.7.2012. 23.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka isporuke i uspostave sistema za djelimičnu personalizaciju kartica elektronskih ličnih karata i održavanja na period od 10 godina Pregovarački Muhlbauer d.o.o. Banja luka Banja Luka 17.7.2012. Službeni glasnik BiH 72/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka auto guma i ostalog potrošnog materijala Pregovarački ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 10.9.2012. 10.999,48 Službeni glasnik BiH 72/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka obrazaca, papira, tonera i kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 21.9.2012. 96.885,55 Službeni glasnik BiH 79/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka hardverske opreme i Oracle licenci Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.9.2012. 1.623.773,64 Službeni glasnik BiH 81/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka špediterskih usluga Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 27.9.2012. 12.820,51 Službeni glasnik BiH 81/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga proširenja SDH sistema Otvoreni Ceragon Networks d.o.o. Beograd Srbija 11.10.2012. 1.717.434,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 9.11.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Usluge Oracle podrške i edukacije Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 460.592,35 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka UV ketrdiža za personalizaciju pasoša Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 17.12.2012. 35.201,49 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Kupoprodaja opreme za sistem provjere biometrije - Megamecher Pregovarački NEUROTECHNOLOGY UAB LTD Litvanija 17.12.2012. 119.369,43 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka nepersonalizovanih registarskih tablica i folija za bojenje tablica Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo, KIG dd Zagorica Slovenija, KIG VAR d.o.o. Slovenija Sarajevo, Slovenija 2.11.2012. 6.602.989,08 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka samouništavajućih naljepnica Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 37.606,83 Službeni glasnik BiH 1/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka auto guma Pregovarački ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 20.12.2012. 3.039,05 Službeni glasnik BiH 3/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mrežne opreme Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 11.3.2013. 73.506,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka softvera Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 22.4.2013. 30.676,44 Službeni glasnik BiH 32/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka telemetrijskog sistema za nadzor i upravljanje opremom na TK čvorištima Agencije Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.5.2013. 28.728,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka redudentnog napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 19.6.2013. 92.400,00 Službeni glasnik BiH 51/13