JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 4.3.2011. 157.539,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 10.3.2011. 37.023,06 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 38.302,40 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 23.184,90 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 40.716,80 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 37.040,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Mefos IB 6 d.o.o. Kladanj 9.3.2011. 125.407,80 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni FORST - MONT d.o.o. Kladanj 4.3.2011. 132.647,69 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 13.329,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 15.052,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 7.086,60 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 57.717,34 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 33.196,90 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 51.479,20 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 32.876,70 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 7.3.2011. 34.941,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni SP TAVNICA Kladanj 9.3.2011. 21.036,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 45.571,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Primicanje ŠDS panj - šumsko stovarište; Iznos cijepanih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 103.2011. 43.570,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na gradnji traktorskih vlaka u odjelima 126, 127, 128, 129 i 15 Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 103.2011. 44.772,60 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka auto guma Otvoreni ADM d.o.o. Kreševo 4.3.2011. 73.438,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 111.003,40 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 32.176,40 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 24.467,40 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na iskorištavanju šuma u redovnom planu za 2011. godinu na području JP ŠUME TK DD Kladanj za ŠG Sprečko Kladanj Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.3.2011. 89.761,80 Službeni glasnik BiH 25/11