Ministarstvo pravde BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo pravde BiH Lot 2: Sukcesivna nabavka usluga smještaja/prenoćišta u BiH za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH - Trebinje Otvoreni M-97 d.o.o. Sarajevo 2.8.2012. 8.179,49 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 3: Sukcesivna nabavka usluga smještaja/prenoćišta u BiH za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH - Bijeljina Otvoreni DESPOTOVIĆ d.o.o. Bijeljina 11.7.2012. 3.829,06 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 4: Sukcesivna nabavka usluga smještaja/prenoćišta u BiH za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH - Orašje Otvoreni M-97 d.o.o. Sarajevo 20.7.2012. 13.824,82 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 5: Sukcesivna nabavka usluga smještaja/prenoćišta u BiH za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH - Doboj Otvoreni Amer Per Doboj Doboj 8.11.2012. 13.846,15 Službeni glasnik BiH 58/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka policijskih motornih vozila za potrebe Ministarstva pravde BiH - Odjeljenja Sudske policije BiH Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 10.9.2012. 298.630,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 2: Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama u Banja Luci Otvoreni Communis - Media S d.o.o. Sarajevo 27.9.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 3: Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama u Mostaru Otvoreni DL Trgovina Mostar Mostar 27.9.2012. 7.692,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo pravde BiH Usluge oglašavanja u dnevnim novinama čije sjedište je u Sarajevu Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 4: Nabavka dijelova uniformi - Potkošulje, čarape Otvoreni INTEGRAL d.o.o. Kladanj 21.9.2012. 4.354,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 5: Nabavka dijelova uniformi - Cipele, čizme Otvoreni KLM d.o.o. Prnjavor Prnjavor 10.10.2012. 6.074,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka usluga servisiranja IT opreme Otvoreni Naldon d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.10.2012. 5.384,62 Službeni glasnik BiH 85/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 1: Usluge servisiranja kopir aparata marke Canon Otvoreni Racional d.o.o. Sarajevo 20.12.2012. 5.982,91 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka štampača i multifunkcionalnih uređaja Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2012. 17.423,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo pravde BiH Nabavka IT opreme Otvoreni Naldon d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2012. 33.560,17 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo pravde BiH Nadogradnja informacionog sistema Registra zaloga BiH Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.12.2012. 68.205,13 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo pravde BiH Lot 1: Nabavka dijelova uniformi-kratke jakne, hlače, suknje, kape Otvoreni UNIS PROMEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2012. 53.549,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo pravde BiH Lot 2: Nabavka dijelova uniformi-košulje, kravate, džemperi Otvoreni UNIS PROMEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.12.2012 22.794,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo pravde BiH Lot 3: Nabavka dijelova uniformi-Vjetrovke sa uloškom Otvoreni UNIS PROMEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2012. 12.220,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo pravde BiH Lot 4: Nabavka dijelova uniformi-rukavice, novčanici, torbe, kaiševi Otvoreni UNIS PROMEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2012. 8.386,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo pravde BiH Usluge popravke i održavanja službenih vozila Ministarstva pravde BiH, marke ŠKODA Otvoreni BOS-MONT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.7.2013. 17.094,02 Službeni glasnik BiH 63/13
Ministarstvo pravde BiH Nabavka specijalnih policijskih vozila Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 25.9.2013. 241.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Ministarstvo pravde BiH Nabavka putničkog vozila više klase Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 1.10.2013. 101.427,35 Službeni glasnik BiH 79/13
Ministarstvo pravde BiH Nabavka motornog benzina i dizel goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.11.2013. 127.589,74 Službeni glasnik BiH 95/13
Ministarstvo pravde BiH Lot 1: Nabavka uniformi, dijelova za uniforme i službenih oznaka čiji sirovinski sastav nije od kože Otvoreni UNIS PROMEX d.o.o. Sarajevo i ZENKO d.o.o. Zenica Sarajevo, Zenica 17.12.2013. 56.822,74 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo pravde BiH Lot 2: Nabavka uniformi, dijelova za uniforme i službenih oznaka čiji je sirovinski sastav od kože Otvoreni UNIS PROMEX d.o.o. Sarajevo i ZENKO d.o.o. Zenica Sarajevo, Zenica 17.12.2013. 16.585,00 Službeni glasnik BiH 2/14