JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za neurohirurgiju Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 1.2.2011. Službeni glasnik BiH 18/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za neurohirurgiju Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. Službeni glasnik BiH 18/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 2.3.2011. 50.362,70 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda u JU Kantonalna bolnica Zenica Otvoreni SP BUDO d.o.o. Zenica Zenica 2.3.2011. 35.430,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Obavezno osiguranje AO Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Osiguranje uposlenih od nezgoda Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za aparat Multiskan EX ELISA Pregovarački LKB d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.4.2011. Službeni glasnik BiH 34/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Izvođenje radova na izgradnji parkirališta Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 22.4.2011. 141.404,09 Službeni glasnik BiH 34/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za aparat ELTSA BEP 20000 za Službu mikrobiologije u Kantonalnoj bolnici Zenica Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 19.4.2011. Službeni glasnik BiH 34/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Usluge korektivnog i preventivnog odražvanja gama kamere PICKER sa Odjela nuklearne medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Ultrazvučni aparat sa neophodnom opremom za interventnu dijagnostiku (biopsiju dojke) Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 20.6.2011. 44.444,46 Službeni glasnik BiH 51/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe Službe za hirurške bolesti, Službe za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Službe za očne bolesti Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 30.5.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe Službe za hirurške bolesti, Službe za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Službe za očne bolesti Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 16.6.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe Službe za hirurške bolesti, Službe za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Službe za očne bolesti Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 9.6.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Ugovor o izmještanju i nadogradnji CT uređaja SIEMENS za potrebe Službe za radiologiju JU Kantonalne bolnice Zenica Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga obavljanja platnog prometa (unutrašnjeg i vanjskog) i deponovanje (oročavanje) novčanih sredstava za potrebe JU Kantonalne bolnice Zenica Otvoreni Investiciono - komercijalna banka d.d. Zenica 23.6.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Pregovarački postupak za nabavku potrošnog materijala za aparat ESTHACHEM 350 KODAK Pregovarački MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 4.7.2011. Službeni glasnik BiH 61/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni SRDA COMMERC d.o.o. Zenica 12.8.2011. 139.726,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka sonde za potrebe Službe za očne bolesti u JU Kantonalna bolnica Zenica Konkurentski Derby trade d.o.o. Brčko 12.8.2011. 15.700,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za aparat ACCESS 2 Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 23.9.2011. 112.175,90 Službeni glasnik BiH 82/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Potrošna bravarska radna sredstva Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 13.9.2011. 4.417,54 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Vijčana roba Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 19.9.2011. 4.776,57 Službeni glasnik BiH 92/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Stolarski materijal Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 19.9.2011. 3.108,59 Službeni glasnik BiH 92/11