Opština Kozarska Dubica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kozarska Dubica Nasipanje makadamskih puteva, krpanje udarnih rupa, izrada propusta i iskop putnih jaraka Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 18.6.2015. 359.100,00 SG 53/15
Opština Kozarska Dubica Lot 1- Zimsko održavanje gradskih ulica Otvoreni MR SLIJEPČEVIĆ d.o.o. Kozarska Dubica 18.12.2015. 35.196,00 SG 99/15
Opština Kozarska Dubica Lot 2- Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni MR SLIJEPČEVIĆ d.o.o. Kozarska Dubica 18.12.2015. 78.631,50 SG 99/15
Opština Kozarska Dubica Dodatni radovi na nasipanju makadamskih puteva Pregovarački Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 21.12.2015. 50.948,00 SG 99/15