Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijeka Trastuzumab, HERCEPTIN, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.5.2011. 4.623.150,00 Službeni glasnik BiH 44/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Ugovor za nabavku citostatika bleomicin, šifra L01DC01001 (injekcija 15 mg) - 750 komada Pregovarački SB FARM d.o.o. Travnik 2.6.2011. 39.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Ugovor za nabavku citostatika ifosfamid, šifra L01AA06003 (bočica 1 g) - 1.800 komada Pregovarački MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 82.152,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sarajevo 25.5.2011. 14.444.971,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Sarajevo 23.5.2011. 113.140,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački Univerzitetski klinički centar Tuzla Tuzla 24.5.2011. 9.501.812,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 20.5.2011. 364.153,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački Kantonalna bolnica Dr.Irfan Ljubijankić Bihać Bihać 24.5.2011. 41.454,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački Klinička bolnica Mostar Mostar 20.5.2011. 4.083.796,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački Regionalni medicinski centar Dr. Safet Mujić Mostar Mostar 19.5.2011. 72.971,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački Specijalna bolnica Centar za srce BH Tuzla Tuzla 23.5.2011. 4.912.290,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Vođenje depozitnog računa i transakcijskog računa u konvertibilnim markama Otvoreni UNION BANKA d.d. Sarajevo 22.6.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Oročena štednja u KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 22.6.2011. 51.900,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Međunarodni platni promet Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 21.6.2011. 13.333,33 Službeni glasnik BiH 55/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lijek INN- Infliximab, REMICADE Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 17.10.2011. 588.238,63 Službeni glasnik BiH 86/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Infuzioni set (priključak na fiziološku otopinu-Luer Lock) Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.10.2011. 11.538,46 Službeni glasnik BiH 88/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Šprice 10 i 20 ml, Igle injekcione 0,8x40 mm i igle injekcione 0,9x40 mm Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.10.2011. 17.555,55 Službeni glasnik BiH 88/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Hirurške rukavice nesterilne Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 30.769,23 Službeni glasnik BiH 102/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Isporuka, instalacija i podrška integralnog softverskog rješenja za podršku poslovnim procesima trezorskog poslovanja Otvoreni Ocean d.o.o. Travnik Travnik 15.8.2011. 224.559,93 Službeni glasnik BiH 7/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka odnosno isporuka lijeka Palivizumab, SYNAGIS (lijek za prevenciju infekcija respiratornim sincicijelnim virusom - RSV) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.1.2012. 214.480,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Aparati sa trakama za kontrolu dijabetesa-glukoze u krvi Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 466.020,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Enkorten inj. 5.20mg+1.15mg, INN (Metenkefalin + Tridecactid) Pregovarački FARMACIJA Tuzla 2.2.2012. 592.247,86 Službeni glasnik BiH 11/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 16.621,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 16.01.2012. 47.471,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 156.127,00 Službeni glasnik BiH 21/12