Dom zdravlja Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Nabavka ambalaže za odlaganje medicinskog otpada Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 17.5.2011. 6.943,95 Službeni glasnik BiH 44/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Javna Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 27.6.2011. 38.229,16 Službeni glasnik BiH 55/11
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka usluga pranja i peglanja veša, sa odvozom prljavog i dovozom čistog veša Otvoreni ZZ-UR AD Banja Luka 8.9.2011. 47.299,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Servisiranja i popravke vozila marke VW Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 6.9.2011. 174,68 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Servisiranja i popravke ostalih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 6.9.2011. 13,80 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Redovni i vanredni tehnički pregledi svih vozila Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 6.9.2011. 1.415,74 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Auto dijelovi za VW vozila Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 6.9.2011. 25.260,34 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: Auto dijelovi za ostala vozila i Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 6.9.2011. 3.996,65 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Potrošni auto materijal Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 6.9.2011. 1.480,78 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Servisiranje i popravke EKG aparata Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Servisiranje i popravke sterilizatora Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Servisiranje i popravke inhalatora Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Servisiranje, popravke i baždarenje mjerača krvnog pritiska (tlakomjera) i vaga Otvoreni BL - Omikron Banja Luka 9.9.2011. 26,91 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: Servisiranje i popravke aparata za kiseonik Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Servisiranje i popravke otoskopa Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 8: Servisiranje i popravke automatskih hematoloških analizatora MINDRAY BC-1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 10.9.2011. 46,80 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Servisiranje i popravke automatskih hematoloških analizatora (MYTHIC 18) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.9.2011. 35,10 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 11: Servisiranje i popravke defibrilatora Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Servisiranje i popravke medicinskih aparata i sitnog inventara koji se koriste u Centru bazične rehabilitacije Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13: Servisiranje i popravke medicinskih aparata i sitnog inventara koji se koriste u Odjeljenju radiološke dijagnostike Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Reagensi i potrošni laboratorijski materijal za Fibrintimer Otvoreni Blagoleks d.o.o. Bijeljina 11.11.2011. 36.798,78 Službeni glasnik BiH 98/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi i potrošni laboratorijski materijal za hematološki brojač MYNDRAY BC 1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 9.11.2011. 71.738,55 Službeni glasnik BiH 98/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Komplet za određivanje brze sedimentacije eritrocita Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.11.2011. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Dijagnostički potrošni materijal Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 14.11.2011. 5.787,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Dijagnostički potrošni materijal Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 11.11.2011. 4.943,20 Službeni glasnik BiH 98/11