Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka računarske opreme Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 21.1.2013. 298.509,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Nabavka poreskih obrazaca Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 26.2.2013. 25.217,18 Službeni glasnik BiH 18/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za automobile Poreske uprave - ponovljeni postupak Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 25.2.2013. 98.226,11 Službeni glasnik BiH 20/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 3.4.2013. 134.232,90 Službeni glasnik BiH 28/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala i održavanje računarske opreme računarske i birotehničke opreme Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 21.10.2013. 28.067,50 Službeni glasnik BiH 85/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala i održavanje računarske opreme računarske i birotehničke opreme Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 21.10.2013. 34.347,41 Službeni glasnik BiH 85/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka računarske opreme Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 18.11.2013. 534.470,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 1.4.2014. 123.602,85 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Nabavka poreskih obrazaca Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 12.3.2014. 21.474,92 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za službene automobile Poreske uprave - Sjedište i Područni centri: Banja Luka, Prijedor, Doboj, Zvornik, Istočno Sarajevo i Bijeljina Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 7.4.2014. 98877,56 Službeni glasnik BiH 33/14
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka konsultantskih usluga Pregovarački CRU STRATEGIES CRU INTERNACIONAL LIMITED Engleska 30.4.2014. 58.442,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka računarske opreme Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 13.11.2014. 407.201,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Proširenje storage-a i nadogradnja serverskog sistema Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 12.1.2015. 209.308,00 SG 06/15
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1- Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.4.2015. 125.433,58 SG 34/15
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2- Nabavka poreskih obrazaca Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.4.2015. 16.496,48 SG 34/15
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za službene automobile Poreske uprave RS Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.4.2015. 55.832,11 SG 36/15
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka usluga održavanja GPS sistema lociranja i praćenja službenih vozila Pregovarački SATWORK Banja Luka 14.10.2015. 11.880,00 SG 82/15