JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno i zimsko održavanje Autoceste A1 Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 18.1.2013. 10.000.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, sjedišta u Mostaru i ureda u Sarajevu Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2013. 637.381,10 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje radova na sanaciji klizišta kod NM Jošanica ref JPAC -329 B46-12 Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 16.5.2013. 170.949,14 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 3A: Izgradnja Sarajevske obilaznice Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo, ŽGP GP d.d. Sarajevo Sarajevo 10.7.2013. 31.467.280,62 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Čišćenje i održavanje separatora u zatvorenom sistemu odvodnje i čišćenje i zbrinjavanje materijala štetnih po okoliš u slučaju havarije na autocesti Zenica - Sarajevo Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 19.8.2013. 294.591,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada Glavnog projekta centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP Sarajevo) Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 13.8.2013. 74.371,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc: dionice: Sekcija 1: Doboj jug (Karuše) - Ozimica; Sekcija 2: Poprikuše - Zenica sjever (Banlozi) Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Projekt a.d. Banjaluka Sarajevo, Banja Luka 21.8.2013. 338.377,19 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc; Dionica: Konjic - Jablanica - Mostar sjever Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.9.2013. 528.924,88 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima izgrađenog dijela autoceste Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 24.9.2013. 156.021,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka putničkih motornih vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 3.10.2013. 179.887,19 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nadogradnja i rekonsolidacija HA baze podataka sa Oracle Standard Edition One na Standard Edition sa Real Application Clusterom Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2013. 147.090,25 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka teretnih-ophodarskih vozila Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 5.11.2013. 137.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka opreme i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije na dionici Kakanj - Jošanica Otvoreni SACOM Sarajevo Sarajevo 8.11.2013. 145.970,64 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 18.2.2014. 29.893,60 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka DRSC OBU (ACC TAG) uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa nosačima 10.000 komada. Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.3.2014. 394.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kratkorečno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM Otvoreni Uni Credit Banka d.d., Intesa Sanpaolo banka d.d., Sparkasse Bank d.d., Unicredit bank a.d., NLB Banka d.d., UNION BANKA d.d. Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla 17.3.2014. 2.400.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Prikazivanje bannera - slikovnog oglasa, Doublebillboard dimenzija 960x250 px optimalne težine 150 kb na web portalu klix.ba targetiran po izboru klijenta. Prikazivanje bannera na cijelom portalu na vrhu stranice, pojavljivanjem prilikom otvaranja početne stranice. Klikom na banner otvara se URL klijenta. Pregovarački INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 59.875,20 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Sanacija prelaznih naprava na pet mostova na dionici autoceste Visoko -Jošanica Otvoreni Sikra d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 215.885,19 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Hitno otklanjanje oštećenja uzrokovaniih saobraćajnim udesom i stavljanje u funkciju trafostanice na naplatnom mjestu JoŠanica Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 1.4.2014. 55.642,63 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Bankovne sigurnosne i numerisane PVC vrećice za pakovanje novca i sigurnosne bankovne numerisane PVC vezice Otvoreni Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2014. 60.156,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Emitiranje informativnih priloga o izgradnji koridora Vc u trajanju 60 sekundi Pregovarački HAYAT d.o.o. Sarajevo 16.6.2014. 73.920,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Emitiranje propagandnog programa na radio stanici RSG i Antena Sarajevo Pregovarački RSG d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.6.2014. 29.150,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Specijalno vozilo - radna mašina za mašinsko čišćenje kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata trase Otvoreni Auto Animo d.o.o. Mostar Mostar 16.6.2014. 294.900,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje radova na hitnoj sanaciji klizišta na autocesti A1 dionica Lašva-Kakanj Pregovarački MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2014. 105.031,75 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada projekta hitne sanacije klizišta na autocesti A1 dionica Lašva - Kakanj Pregovarački GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 13.6.2014. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 52/14