JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka časopisa: ZIPS, Poslovne novine, Sudska praksa za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Privredna štampa d.o.o. Sarajevo 17.2.2011. 1.875,44 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izvođenje radova na sanaciji AB disipatora i bočnih zidova na izlaznoj građevini evakuacionih organa brane HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GD RAD d.d. Konjic 25.3.2011. 35.086,60 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka časopisa Poreski savjetnik Pregovarački Revicon d.o.o. Sarajevo 9.3.2011. 1.282,08 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka službenih glasila Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 9.3.2011. 1.631,36 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka Službenog glasnika Grada Mostara za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Gradsko vijeće Grada Mostara Mostar 17.2.2011. 200,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka Službenih novina HNK za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Stručna služba vlade HNK Mostar 9.3.2011. 525,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Opravka centrale INTAL stabilnog sistema CO2 za gašenje požara na agregatima u pogonu HE Jablanica, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 14.4.2011. 5.800,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Transport turbinske opreme na relaciji pogon HE Grabovica -tvornica Litostroj Power Ljubljana Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 11.4.2011. 41.800,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Specijalni vangabaritni cestovni transport turbinske opreme na relaciji pogon HE Grabovica - tvornica Litostroj Power Ljubljana, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 20.5.2011. 111.108,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izvođenje radova na sanaciji padine A na lijevoj obali HE Salakovac Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 11.5.2011. 44.480,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izvođenje radova na sanaciji obaloutvrde uz lijevi i desni bok brane HE Salakovac Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 24.5.2011. 49.908,89 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka čeličnih poklopaca kablovskih kanala u RP 220 kV HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 12.4.2011. 62.928,46 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka ležajnih postejica za agregat br. 5 HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 23.6.2011. 20.991,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Obavljanje vatrogasne djelatnosti za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, vatrogasno obezbjeđenje pogona HE Grabovica i objekata Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački JU Profesionalna vatrogasna jedinica Jablanica Jablanica 6.7.2011. 33.002,22 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Obavljanje vatrogasne djelatnosti za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, vatrogasno obezbijeđenje objekata Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica na području Grada Mostara Pregovarački Grad Mostar Mostar 14.7.2011. 27.084,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2 + Lot 5: Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u 2011. godini sa mekousnom pastrmkom i šaranom za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 3.10.2011. 169.190,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u 2011. godini sa potočnom zlatovčicom za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Privredno društvo Riba Neretva proizvodnja i promet slatkovodne ribe d.d. - Konjic Konjic 3.10.2011. 27.600,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u 2011. godini sa kalifornijskom pastrmkom za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Modena d.o.o. Konjic Konjic 3.10.2011. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka viljuškara Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.9.2011. 38.649,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavku prokron vijaka Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.9.2011. 9.383,54 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka filtera rashladnog sistema DN 150 Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 1.9.2011. 4.190,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Isporuka namirnica za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Vila d.o.o. Jablanica 27.9.2011. 26.492,55 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Isporuka namirnica za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Vila d.o.o. Jablanica 27.9.2011. 5.274,50 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Isporuka namirnica za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Vila d.o.o. Jablanica 27.9.2011. 8.235,40 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Isporuka namirnica za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Gradska pekara d.d. Jablanica Jablanica 12.9.2011. 9.068,00 Službeni glasnik BiH 86/11