Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Stolice za kabinu Otvoreni ŠIPAD d.o.o Sarajevo 11.2.2011. 257,30 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Radni stolovi Otvoreni ŠIPAD d.o.o Sarajevo 11.2.2011. 8.296,08 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 6: Vješalice Otvoreni ŠIPAD d.o.o Sarajevo 11.2.2011. 365,84 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Ormari sa policama Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 4.719,03 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Vršenje usluga servisnog, interventnog i tekućeg održavanja gorionika i gorioničkog postrojenja, kao i čišćenje dimovodnih objekata Otvoreni ITG d.o.o. Sarajevo 4.3.2011. 3.695,03 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Papir i fascikle Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.11.2010. 77.609,96 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Ostali kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.11.2010. 25.077,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Video kasete i dodatna oprema za kompjuter Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.11.2010. 6.545,31 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka auto guma Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.4.2011. 51.312,92 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka akumulatora, sijalica i auto kozmetike Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.4.2011. 15.314,24 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Rezervni auto dijelovi za vozila Volkswagen Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 322.851,53 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Rezervni auto dijelovi za vozila Škoda Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 17.104,95 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 4.535,05 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Rezervni auto dijelovi za vozila Rexton Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 13.299,21 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Rezervni auto dijelovi za vozila Opel Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 23.151,02 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 6: Rezervni auto dijelovi za vozila Renault Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 2.114,08 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 7: Rezervni auto dijelovi za vozila Fiat Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 58.591,31 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 8: Rezervni auto dijelovi za vozila Nissan Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Metak cal 9 mm Otvoreni KM TRADE d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 44.416,17 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Metak cal 7,65 Otvoreni KM TRADE d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 5.234,22 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Taktičke čizme Otvoreni KM TRADE d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 21.849,75 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Taktička jakna Otvoreni KM TRADE d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 21.121,42 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servisiranje kopir aparata XEROX Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servisiranje kopir aparata MINOLTA Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Servisiranje kopir aparata CANON Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 55/11