Opština Višegrad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Višegrad Izvođenje radova na Glavičkom potoku, izgradnja puta (druga faza) Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 19.3.2012. 426.533,10 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Višegrad Nabavka papira i kancelarijskog materijala za 2012.godinu Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 2.3.2012. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Višegrad Nabavka goriva za 2012. godinu Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.6.2012. 17.094,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Višegrad Izvođenje radova na rekonstrukciji ratom porušenog objekta stambene zgrade Paviljons u Višegradu (I faza) Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 26.6.2012. 74.447,50 Službeni glasnik BiH 52/12
Opština Višegrad Opravka i održavanje puteva za 2012. godinu Otvoreni Omorika a.d. Višegrad Višegrad 25.7.2012. 85.470,09 Službeni glasnik BiH 60/12
Opština Višegrad Sanacija saobraćajnica sa asfaltnim zastorom na području opštine Višegrad Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 3.8.2012. 193.913,89 Službeni glasnik BiH 62/12
Opština Višegrad Izgradnja infrastrukture u naselju Garča - dio saobraćajne mreže (kružna saobraćajnica) Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 3.8.2012. 194.546,54 Službeni glasnik BiH 62/12
Opština Višegrad Podprojekat MILP 19-01/12: Uređenje obala rijeka Rzav i Drine, izgradnja pješačkih staza, čišćenje divljih deponija i proširenje gradskog groblja u opštini Višegrad Otvoreni Omorika a.d. Višegrad Višegrad 29.8.2012. 110.002,60 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Višegrad Izvođenje radova na sanaciji 10 stambenih jedinica iz Programa ZP/ 10 Otvoreni PGTP PRIMUS d.o.o. Rogatica 17.8.2012. 190.779,40 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Višegrad Kreditno zaduženje Opštine Višegrad u iznosu od 4.000.000,00 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 3.9.2012. 5.470.217,20 Službeni glasnik BiH 72/12
Opština Višegrad Vršenje geodetskih usluga za 2013. godinu Otvoreni Agencija Geoplan Višegrad Višegrad 10.10.2012. 25.641,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Višegrad Nabavka steonih junica Otvoreni EXPORT-IMPORT ESO d.o.o. Vitez 15.11.2012. 70.119,66 Službeni glasnik BiH 96/12
Opština Višegrad Zimsko održavanje puteva u periodu 2012.-2013. godini Otvoreni Omorika a.d. Višegrad Višegrad 20.11.2012. 2.564,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Opština Višegrad Nabavka goriva za 2013. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 17.094,02 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Višegrad Lot 1: Nabavka vatrogasnog vozila Otvoreni ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 23.9.2013. 43.275,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Višegrad Lot 2: Nabavka terenskog vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 13.9.2013. 18.371,79 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Višegrad Lot 3: Nabavka putničkog vozila srednje klase Otvoreni Enol d.o.o Goražde 16.9.2013. 30.680,34 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Višegrad Izgradnja infrastrukture u naselju Garča Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 12.6.2014. 129.655,79 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Višegrad Usluge tehničkih i organizacionih poslova, naplata, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje i drugi poslovi na javnim parkiralištima sa naplatom Pregovarački KP Komunalac a.d. Višegrad Višegrad 6.6.2014. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Višegrad Čišćenje saobraćajnica od nanosa klizišta usljed velikih kišnih padavina u naseljima Osojnica, Okolišta i Šeganje Pregovarački KP Komunalac a.d. Višegrad Višegrad 14.10.2014. 7.120,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Višegrad Izgradnja dijela saobraćajnice III faza od P2 do P11 u naselju Garča Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 27.7.2015. 166.645,12 SG 63/15
Opština Višegrad Nastavak izgradnje transportnog cjevovoda Prelovo-Klašnik-II faza Otvoreni 15. april a.d. Višegrad Višegrad 11.8.2015. 116.010,71 SG 66/15
Opština Višegrad Izgradnja objekata i vodenog parka-I faza Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 28.9.2015. 687.949,80 SG 79/15
Opština Višegrad Sanacija lokalnih puteva i ulica Otvoreni Omorika a.d. Višegrad Višegrad 6.10.2015. 174.000,00 SG 81/15