JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Remont elektropostrojenja i postrojenja automatike bloka 6-110 MW Otvoreni PD Rudstroj d.d. Kakanj 16.5.2011. 22.104,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 1: Isporuka ulja i masti za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni LIFE-OIL d.o.o. Jelah Tešanj 22.8.2011. 63.306,40 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Nabavka i instaliranje mjerača protoka traka za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni i.b.e. Junuzović d.o.o. Kakanj 2.9.2011. 79.803,59 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Isporuka cijevi i cijevnih elemenata za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o. Tuzla 6.9.2011. 78.499,25 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 4: Isporuka ležajeva za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2011. 64.840,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 5: Isporuka dijelova za elektropostrojenja i postrojenja upravljanja za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 26.9.2011. 38.296,11 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 6: Isporuka i montaža klima uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.10.2011. 7.712,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 7: Isporuka materijala za održavanje čistoće na godišnjem nivou za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni SONEX d.o.o. Sarajevo 13.10.2011. 38.605,49 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 8: Isporuka rezervnih dijelova za postrojenja upravljanja za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 22.10.2011. 17.047,92 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 9: Isporuka i ugradnja PVC stolarije za tekuće održavanje građevinskih objekata za potrebe Podruđnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Centrotrans MT Internacional Sarajevo 24.10.2011. 19.426,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 1: Molersko-farbarski radovi, fasaderski radovi, radovi na antikorozivnoj zaštiti i hidroizolaterski radovi-premazi Otvoreni EKOTON d.o.o. Kakanj 21.9.2011. 45.051,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Rušenje dimnjaka blokova 4x32 MW Otvoreni Džekos d.o.o. Sarajevo 23.8.2011. 358.850,78 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Čišćenje, odvoz i odlaganje (zbrinjavanje) mulja, šljake, odpadnih i zauljenih voda sa postrojenja hemijske pripreme i prerade vode Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 20.9.2011. 99.589,50 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 4: Nabavka i montaža ograde deponije šljake i pepela Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 20.9.2011. 56.360,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 5: Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 13.10.2011. 36.152,57 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 6: Monitoring za kontinuirano mjerenje količine zahvaćene vode i količine i kvaliteta voda koje se ispuštaju u rijeku Bosnu Otvoreni Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 10.10.2011. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 7: Uzorkovanje materijala, izrada hemijskih analiza, prikaz rezultata i izrada izvještaja Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 10.10.2011. 24.900,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 8: Ugradnja separatora ulja i masti na instalacijama oborinske kanalizacije Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 19.10.2011. 63.707,14 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 9: Priprema posuda pod pritiskom za redovan inspektorski pregled Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 13.10.2011. 19.100,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 10: Izrada geotehničkog projekta (misija G21) za vrećasti filter bloka 5 Otvoreni TZI Inženjering Sarajevo 21.10.2011. 14.400,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 11: Popravak reduktora i bubnjeva Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 1.11.2011. 19.980,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 12: Građevinsko-zanatski radovi na zamjeni stolarije u TUZ-i Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 18.970,47 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 13: Izrada i revizija projekta smanjenja specifične potrošnje primarne energije povećanjem kogeneracije Otvoreni Konzorcij: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, CETEOR d.o.o. Clima Trade d.o.o. REIC Sarajevo 11.11.2011. 72.600,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 14: Fasaderski radovi na TUZ-i Otvoreni GM-AC d.o.o. Kakanj 4.11.2011. 29.291,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Radovi mašinskog štemaja (kompresorom sa hidrauličnim čekićem) betona, rezanje i bušenje betonskih površina kao i ručni iskop zemlje iz kablovskih kanala Pregovarački BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 14.12.2011. 9.783,50 Službeni glasnik BiH 5/12