KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka mjesečnih kupona za prevoz radnika na posao i sa posla Pregovarački KJKP GRAS Sarajevo 28.6.2011. 155.598,32 Službeni glasnik BiH 55/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka elektronskih korektora i opreme za telemetriju Otvoreni Unis Fagas d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 125.047,00 Službeni glasnik BiH 66/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za elektronske korektore, flouw kompjutere i telemetrijski sistem Otvoreni Unis Fagas d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 68.358,00 Službeni glasnik BiH 66/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o nabavci građevinskih radova na izgradnji novog skladišno-tehničkog objekta u PTC Butile - I faza Otvoreni Džekos d.o.o. Sarajevo 9.9.2011. 179.178,95 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o nabavci građevinskih radova na nastavku rekonstrukcije i izgradnje desnog broda objekta u PTC Butile - II faza Otvoreni Džekos d.o.o. Sarajevo 2.9.2011. 191.078,56 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga razvoja i održavanja web GIS rješenja Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 10.10.2011. 38.000,00 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga protivpožarne i protueksplozivne zaštite gasnog sistema Kantona Sarajevo Pregovarački SUU Profesionalna vatrogasna brigada Sarajevo 28.10.2011. 49.800,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka sistema za kontrolu pristupa i registraciju boravka u funkciji sigurnosti i zaštite u objektima KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Pregovarački Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 71.492,00 Službeni glasnik BiH 94/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Mašinski, građevinski i elektro-radovi na izradi i održavanju gasnih instalacija u građevinskim objektima Otvoreni EL-TE 3 Sarajevo 31.10.2011. 44.615,52 Službeni glasnik BiH 96/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Provjera znanja za 101 radnika Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 23.11.2011. 38.890,05 Službeni glasnik BiH 96/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka kompresorske stanice kapaciteta 60Nm3/h sa pripadajućom opremom radi proširenja kapaciteta postojeće punionice za punjenje vozila na CNG u PTC Butile. Otvoreni Codex Engineering GmbH Njemačka 6.12.2011. 147.078,40 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Čelične cijevi, pribor i elektrode Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 14.7.2011. 52.755,00 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Čelični fitinzi Otvoreni ŽICA d.d. Sarajevo Sarajevo 14.7.2011. 80.822,46 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3: Kuglasti ventili za podzemnu ugradnju Otvoreni Poliko-internacional d.o.o. Sarajevo 14.7.2011. 71.122,13 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 4: Predizolovane čelične cijevi i fitinzi bez izolacije Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 14.7.2011. 79.782,00 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Mjerni i regulaciono mjerni setovi G2,5; G4 i G6 Otvoreni Unis Fagas d.o.o. Sarajevo 19.7.2011. 1.514.560,00 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Oprema za daljinsko očitanje Otvoreni Unis Fagas d.o.o. Sarajevo 19.7.2011. 180.909,00 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Aparati za zavarivanje polietilena, pribor i oprema za kalibraciju istih Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.10.2011. 35.584,00 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga godišnje pretplate na tehnologiju Mapinfo Pro i Gauss MIAT Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 15.12.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih količina goriva i maziva Pregovarački Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 24.1.2012. 18.891,74 Službeni glasnik BiH 7/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih radova na sanaciji prokopanih javnih zelenih površina Pregovarački KJKP Park d.o.o. Sarajevo 10.2.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka vode Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 10.2.2012. 15.169,92 Službeni glasnik BiH 13/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 10.2.2012. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka mjerila za gas Kromschroder, regulatora pritiska gasa i rezervnih dijelova model 1893B i rezervnih dijelova Pregovarački UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 6.1.2012. 399.376,00 Službeni glasnik BiH 15/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o osiguranju osoba Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 12.1.2012. 39.240,00 Službeni glasnik BiH 17/12