KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrijum fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 10.5.2013. 39.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola 100% i ostalih hemijskih sredstava Otvoreni Hemija patenting Lukavac 6.5.2013. 33.737,00 Službeni glasnik BiH 40/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2013 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 20.5.2013. 357.073,62 Službeni glasnik BiH 40/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka putničkog i teretnog vozila u skladu sa tehničkim zahtjevima iz tenderske dokumentacije Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 20.5.2013. 71.282,05 Službeni glasnik BiH 40/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Fizičko obezbjeđenje objekata - JN 04/2013 Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 17.6.2013. 430.500,00 Službeni glasnik BiH 49/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka SNS mazuta Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 2.12.2013. 660.000,00 Službeni glasnik BiH 100/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 2.12.2013. 594.800,00 Službeni glasnik BiH 100/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga organizacije seminara za obnavljanje i provjeru znanja uposlenika Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 19.950,00 Službeni glasnik BiH 2/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Kreditno zaduženje Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 26. 2. 2014. 133.151,84 Službeni glasnik BiH 20/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1: Nabavka alkalnog tekućeg sredstva na bazi tanina i trinatrijum fosfata Otvoreni DENOX d.o.o. Sarajevo 13.6.2014. 71.500,00 Službeni glasnik BiH 52/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola 100% i ostalih hemijskih sredstava Otvoreni Hemija patenting Lukavac 23.6.2014. 57.020,00 Službeni glasnik BiH 52/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka prenosnog analizatora dimnih gasova - JN 01/2014 Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 8.7.2014. 68.119,90 Službeni glasnik BiH 54/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga kreditnog zaduženja Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 1.8.2014. 363.595,36 Službeni glasnik BiH 62/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka predizoliranih cijevi za priključenje objekata Pravosudne palate i JU Narodno pozorište na toplifikacioni sistem daljinskog grijanja - JNR 09-01/2014 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 8.9.2014. 158.069,23 Službeni glasnik BiH 75/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka centralne upravljačke jedinice sistema SCADA - PP 03/2014 Pregovarački WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 29.960,00 Službeni glasnik BiH 75/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Izvođenje građevinskih radova za priključenje objekata Pravosudne palate i JU Narodno pozorište na toplikacioni sistem daljinskog grijanja Pregovarački MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2014. 238.000,86 Službeni glasnik BiH 79/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka SNS mazuta Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 3.11.2014. 463.500,00 Službeni glasnik BiH 91/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1 - Nabavka SNS mazuta Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 30.12.2014. 93.450,00 SG 08/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2 - Nabavka lož ulja LUEL Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 30.12.2014. 345.000,00 SG 08/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1- Nabavka SNS mazuta Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 26.1.2015. 6.320.000,00 SG 10/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2- Nabavka lož ulja LUEL Pregovarački HIFA OIL d.o.o. Tešanj Tešanj 26.1.2015. 4.720.000,00 SG 10/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka zupčastih uljnih pumpi - PP 03/15 Pregovarački EKO ENERGIJA d.o.o. Banja Luka 11.3.2015. 39.837,44 SG 28/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina Pregovarački KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.4.2015. 98.670,00 SG 36/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Izvođenje građevinskih radova na priključenju novih objekata - JNRGR 01/2015 Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 25.6.2015. 450.707,04 SG 53/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 1 - Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama - JNRGR 02/2015 Otvoreni MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 12.6.2015. 430.409,70 SG 53/15