JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Juneća tirolska salama 250 gr. konfekcija Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 26.1.2011. 66.690,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 10: Keks 100 gr. najmanje 4 (četiri) okusa Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 26.1.2011. 93.600,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkopavanje otkrivke u podini I krovnog i Glavnog ugljenog sloja na PK Dubrave u količini od 260.000 m3 č.m. Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 23.2.2011. 366.366,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Rezervni dijelovi rovokopača Daewoo Solar 330 Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 2.3.2011. 64.130,51 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna nabavka usluga - servisirenje - popravak uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda: BIO-DISK 500 ES (č) i opreme crpne stanice (Rudnik Šikulje)- BIO-DISK 420 ES (b) i opreme crpne stanice (Rudnik Dubrave) Otvoreni Grupa ponuđača DIT d.o.o. Tuzla i TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka Tuzla 23.3.2011. 180.506,43 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Lanci Otvoreni TBS TRADE d.o.o. Živinice 6.4.2011. 151.644,50 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Rezni i brusni alat Otvoreni BTS COMPANY d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2011. 124.988,13 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Bravarski alat Otvoreni Premier d.o.o. Doboj 13.4.2011. 151.195,50 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vezni elementi za transportere Otvoreni INDEX d.o.o. Gračanica Gračanica 29.4.2011. 325.346,58 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za izolacioni kiseonički aparat tip BG-4 Otvoreni Investiciono tehnički centar Sarajevo 13.4.2011. 95.874,95 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Finansijsko kreditiranje u iznosu od 2.800.000,00 KM (glavnica) Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 30.12.2010. 386.106,48 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Juneći parizer 100 g slajsovan Otvoreni VIMES d.o.o. Visoko 31.5.2011. 54.990,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Špek za doručak 100 g slajsovan Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 7.6.2011. 80.730,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Svinjska tirolska salama 250 g konfekcija Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 7.6.2011. 81.900,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kružna staza bagera SRs-402 sa pripadajućim elementima kom. 2 Otvoreni ROTIS Plus d.o.o. Slovenija 23.6.2011. 664.888,13 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Svinjski vrat 200g konfekcija Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 27.6.2011. 103.200,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vratilo radnog točka bagera SRs (H) 401 int. broj 1 Pregovarački STEFFEX ENGINEERING d.o.o. Sarajevo 17.6.2011. 75.025,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna Nabavka usluga Rad bagera gusjeničara VK=1,9m3 -2,5m3 Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 28.6.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dvoredni samoudesivi burićasti ležaj FAG 564647 kat.br.0,264 (kom 2) Pregovarački LEŽAJ TRADE d.o.o. Sarajevo 27.6.2011. 99.000,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Izrada jamskih prostorija, transporta repromaterijala i jamskog održavanja (u NČ) Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 19.7.2011. 4.497.771,82 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45 Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 9.5.2011. 92.422,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Rezervni dijelovi za bandnjagen Brs 1400 Otvoreni STEFFEX ENGINEERING d.o.o. Sarajevo 9.5.2011. 53.119,03 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Bronza i mesing Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 27.6.2011. 95.038,36 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Čelični profili Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 18.7.2011. 131.124,50 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za bagere - Hidrodinamičke spojnice Otvoreni VOITH TURBO d.o.o. Zagreb Hrvatska 17.6.2011. 136.758,40 Službeni glasnik BiH 65/11