MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Instrumenti za ispitivanje zaštite od napona dodira, mjerenje otpora uzemljenja i ispitivanje gromobrana Profitest 0100S-II Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 14.3.2011. 2.627,50 Službeni glasnik BiH 20/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Ormar upravljanja i napajanja za magnetni odvajač Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 14.3.2011. 1.038,00 Službeni glasnik BiH 20/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka valjaka gumenih transportera Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.3.2011. 6.436,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za sekundarnu drobilicu UG 91 S2 STT Trbovlje i separaciju Parnaby Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.3.2011. 30.779,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka rezervnih dijelova pumpi Jastrebac Niš Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.3.2011. 3.540,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka repromaterijala Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 18.3.2011. 58.012,54 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Centrifugalna pumpa za grijanje Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 23.3.2011. 6.350,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Pumpa za dobavu vode za upravljanje na BOU sistemu Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 23.3.2011. 5.632,59 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Pumpe u TPS stanici Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 25.3.2011. 10.992,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Pumpa za doziranje kiseline u BOU sistema Otvoreni ROSSMASH d.o.o. Tuzla Tuzla 24.3.2011. 11.566,20 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Pumpe za doziranje baze na BOU SISTEMU Otvoreni ROSSMASH d.o.o. Tuzla Tuzla 24.3.2011. 6.954,15 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mjenjača kat. br. 128-2722 kom. 1 Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 30.3.2011. 88.480,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka terenskih teretnih vozila kom. 2 Otvoreni ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 7.4.2011. 79.960,00 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka zaptivača Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 13.4.2011. 1.416,80 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Uređaj za kontrolu protoka vode Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 13.4.2011. 5.481,00 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za remont mjenjača dampera Caterpillar 777 D EAGC 01240 Otvoreni TMS PARTS d.o.o. Srbija 7.4.2011. 60.206,86 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za remont motora 3508 B dampera Caterpillar 777D Otvoreni TMS PARTS d.o.o. Srbija 7.4.2011. 2.136.125,58 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka personalnih računara Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 43.005,00 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Servisiranje klima uređaja na mašinama rudarske mehanizacije Otvoreni KLIMA SHOP d.o.o. Mađarska 18.4.2011. 51.406,00 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Aparati za mjerenje prisustva vodonika Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.4.2011. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka štampača, skenera i multifunkcionalnih aparata Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 20.4.2011. 39.522,46 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka laptopa Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 20.4.2011. 10.962,12 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 29.4.2011. 15.595,00 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka brašna i prerađevina od brašna Otvoreni Žitopromet a.d. Bijeljina 16.5.2011. 124.150,00 Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga organizovanog prevoza radnika RiTE Ugljevik za period 2011-2013. godine Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 5.5.2011. 2.149.552,08 Službeni glasnik BiH 39/11