Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izgradnja objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir, Sarajevo Otvoreni Mipro-Gradnja d.o.o. Ilijaš Ilijaš 16.8.2011. 1.670.842,34 Službeni glasnik BiH 68/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge na izradi projekta sanacije klizišta - Općina Hadžići Pregovarački Geo Konzalting d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.8.2011. 2.363,98 Službeni glasnik BiH 68/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge na izradi projekta sanacije klizišta - Općina Vogošća Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 16.8.2011. 44.326,60 Službeni glasnik BiH 68/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području Općine Hadžići Otvoreni Konzorcij SES d.o.o. Sarajevo 29.8.2011. 357.076,68 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na izradi nove radne plohe na centralnom dijelu Sarajevskog odlagališta kućnog otpada - VIII faza Otvoreni IN DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I GRAĐEVINARSTVO D.O.O Sarajevo 29.8.2011. 561.422,31 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području općine Stari Grad Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 29.8.2011. 94.834,61 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području općine Centar Otvoreni Testingelektro d.o.o. Sarajevo 22.11.2011. 177.196,36 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji divljeg istresišta - deponije na lokaciji Babin do Bjelašnica, zbrinjavanje otpada, nivelacija terena bez hortikulturnih radova na rekultivaciji prostora (varijanta III) Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. 33.554,66 Službeni glasnik BiH 78/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokaliet Pastrma 22, općina Stari Grad Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2011. 189.947,32 Službeni glasnik BiH 80/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Karaula, općina Ilijaš Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 26.9.2011. 44.943,50 Službeni glasnik BiH 80/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi na sanaciji klizišta Uglješići I, Općina Vogošća Pregovarački Harysco d.o.o. Sarajevo 21.10.2011. 25.052,38 Službeni glasnik BiH 88/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije sanacije klizišta na lokalitetu stepeništa u ul. Kaptol br.14-32, Općina Centar, sa projektom rekonstrukcije pripadajuće podzemne infrastrukture Otvoreni Zavod za geotehniku i fundiranje GF Sarajevo Sarajevo 29.11.2011. 24.140,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta i glavnog projekta sanacije dijela kanalizacione mreže na lokalitetu Urijan Dedina br. 34-41 Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 2.12.2011. 25.632,30 Službeni glasnik BiH 100/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Aneks I ugovora za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području Općine Novi Grad Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 19.12.2011. 6.442,17 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: građevinsko-zanatske radove (koji uključuju čeličnu konstrukciju; -hidroinstalacije; -elektroinstalacije; -mašinske instalacije; -vanjsko uređenje; -priključni cjevovod) Otvoreni Mipro-Gradnja d.o.o. Ilijaš Ilijaš 21.12.2011. 1.279.114,61 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: pripremne radove, donji stroj, dreniranje i odvodnju, gornji stroj (tampon,asfaltni radovi i popločavanje), razni radovi Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 28.12.2011. 88.906,21 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje elektromontažnih radova na polaganju SN kabla za potrebe priključenja poslovnog objekta A -10 na TS Sarajevo 12-Grbavica obuhvataju: nabavku, transport i ugradnju SN kabla kroz cijevi postojeće kablovske kanalizacije sa potrebnim spojnim materijalom; prateći građevinski radovi Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 6.1.2012. 99.669,58 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog i Glavnog projekta reciklažnog dvorišta u okviru centra za upravljanje otpadom centra za upravljanje otpadom Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.1.2012. 14.900,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog i Glavnog projekta za odlaganje inertnog materijala, građevinskog otpada i postrojenja za recikliranje građevinskog otpada u okviru deponije Smiljevići, a u svemu prema projektnom zadatku i predmjeru iz tenderske dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.1.2012. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije, projekta monitoringa klizišta, izrada glavnog projekta fekalne i oborinske i ostalo Otvoreni Zavod za geotehniku i fundiranje GF Sarajevo Sarajevo 13.2.2012. 49.500,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: -kavanje litice sa skidanjem labilnih blokova sa pokosa -postavljanje zaštitnih mreža - torkretiranje sa ankerisanjem -izrada AB zida -izrada zaštitnog nasipa Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 17.4.2012. 550.758,70 Službeni glasnik BiH 31/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena, izrada glavnog projekta sanacije na lokaciji Stara cesta - Semizovac Opština Vogošća Otvoreni Winner Project d.o.o. Sarajevo 9.4.2012. 16.535,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje dodatnih radova : viškova, naknadnih i nepredviđenih radova Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 26.3.2012. 63.473,35 Službeni glasnik BiH 31/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje dodatnih radova Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 26.3.2012. 103.911,04 Službeni glasnik BiH 31/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta lokalitet stepeništa u ul. Kaptol br.14-32, Opština Centar Otvoreni IN DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I GRAĐEVINARSTVO D.O.O Sarajevo 18.6.2012. 338.530,21 Službeni glasnik BiH 48/12