TEHNOGRAD d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge građevinskih mašina sa rukovaocima za potrebe redovnog održavanja građevinskih objekata Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 16.10.2013. 48.592,50 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Unutrašnja adaptacija i sanacija prostorija centralnog kupatila u TE Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.10.2013. 166.407,41 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka betonskih pokrovnih ploča za tehnološke kanale i segmentnih AB zidova Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 6.1.2014. 39.895,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija zgrade centralne laboratorije u TE Tuzla Pregovarački TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 16.1.2014. 125.511,06 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Radovi na održavanju i popravci spomen obilježja Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 30.5.2014. 17.992,62 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Sanacija Spomen obilježja na Trgu Heroja Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 9.6.2014. 13.278,81 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Novo Sarajevo Izgradnja natkrivenih niša za kontejnere na 34 lokacije na području Opštine Novo Sarajevo Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 14.7.2014. 59.620,74 Službeni glasnik BiH 56/14
Opština Tuzla Nabavka radova na sanaciji unutrašnjosti objekta administrativne zgrade Pregovarački TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.3.2014. 167.844,78 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Građevinska sanacija objekta CS Modrac Pregovarački TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.7.2014. 69.730,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Interventni građevinski radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita rijeke Jale uz kompleks TE Tuzla, Tuzla Pregovarački TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.7.2014. 94.875,70 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija asfaltnih puteva i platoa u krugu TE Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.9.2014. 170.409,50 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Novo Sarajevo Postavljanje oglasnih ploča na području opčine Novo Sarajevo Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 30.9.2014. 19.343,62 Službeni glasnik BiH 80/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Sanacija poslovne zgrade Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 23.12.2014. 597.616,17 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge gađevinskih mašina za potrebe redovnog održavanja Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 8.1.2015. 49.815,00 SG 03/15
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Izvođenje građevinskih radova na priključenju novih objekata - JNRGR 01/2015 Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 25.6.2015. 450.707,04 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Reparacija hidro izolacije ravnih krovova iznad rotacionih zagrijača blokova 4 i 5 Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 30.6.2015. 36.954,00 SG 55/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Građevinski radovi se izvode na sistemu daljinskog grijanja grada Tuzle, odnosno na vrelovodnoj i toplovodnoj mreži, komorama i toplinskim podstanicama Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 20.7.2015. 498.792,70 SG 61/15
Opština Novo Sarajevo Potrebno je izgraditi zaštitnu opremu oko rezervoara za vodu Hum u skladu sa predmjerom i projektom zaštitne opreme Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 10.8.2015. 10.200,00 SG 70/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Unutrašnja adaptacija i sanacija prostorija kupatila - II dio Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 17.8.2015. 32.450,00 SG 70/15

TEHNOGRAD d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena glavnog priključnog cjevovoda pitke vode sa sanacijom prilazne saobraćajnice za potrebe Podružnice Termoelektrana Tuzla, Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. za prevoz, proizvodnju i građevinarstvo Čelić 17.4.2013. 146.338,90 Službeni glasnik BiH 32/13
Opština Orašje Radovi na distributivnoj mreži za područje opštine Orašje. Distributivna mreža za MZ Donja Mahala, Tolisa i Kostrč i Sanacija i zamjena ventila u svrhu zoniranja Orašja. Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 16.7.2013. 926.657,59 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena dijela betonske polumontažne ograde oko proizvodnog kompleksa Termoelektrane Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., UNILAB d.o.o. Tuzla, Novo Sarajevo 29.7.2013. 578.701,17 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izgradnja zatvorenog sistema povratnih voda u TE Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., TERMOTEHNIKA d.d., ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Tuzla, Čelić 14.5.2014. 901.433,35 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Tuzla Nabavka i ugradnja stolica za gledatelje na tribine stadiona Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., KL SPORT OPREMA d.o.o. Tuzla; Hrvatska 21.2.2014. 68.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje radova na vodovodnom sistemu visinskog dijela naselja Karinjača-Srednja Lipnica za TE Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o., Š.F. - INŽENJERING D.O.O., ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. za prevoz, proizvodnju i građevinarstvo Tuzla, Čelić 2.9.2014. 106.596,63 Službeni glasnik BiH 73/14