Erax-invest d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Horizonstalna centrifugalna pumpa sa postoljem, spojkom i elektromotorom Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 15.4.2015. 60.178,90 SG 37/15
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka kolosiječnog priobora za kolosijek istovarnog postrojenja za jalovinu Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 5.5.2015. 108.179,70 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od gume i ljepila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 28.4.2015. 40.832,07 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Gumena traka sa čeličnim užadima za transport čvrstih materijala Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 14.5.2015. 409.697,00 SG 41/15
RMU Banovići d.d. Banovići Čelična užad Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 10.6.2015. 68.882,35 SG 51/15
RMU Banovići d.d. Banovići Usluge na opravci sklopova rudarske mehanizacije Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 16.9.2015. 500.000,00 SG 77/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Otvoreni postupak br. 83/15- Nabavka fleksibilnog crijeva sa prirubnicama Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 29.10.2015. 215.139,00 SG 85/15