JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge printanja, kovertiranja i dostave računa za el.energiju i drugih dokumenata koji se dostavljaju kupcima uz račun 4.257.000 komada Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2013. 2.767.050,00 Službeni glasnik BiH 2/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge naplate računa za fizička lica za 2014.g. Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.1.2014. 3.609.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za javne nabavke BiH Lot 1: Godišnja nabava poštanskih usluga za potrebe sjedišta AJN Sarajevo Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.1.2014. 854,70 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup oglasnog prostora na LCD ekranima u poštanskim jedinicama Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.1.2014. 100.961,64 Službeni glasnik BiH 10/14
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga otpreme Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori za 2014. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.2.2014. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Usluga otpreme Službenih novina Federacije BiH za 2014. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.2.2014. 220.000,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge elektronskog prenosa podataka/file transfera za potrebe ED Podružnica JP EP BiH Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.3.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.4.2014. 11.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge oglašavanja u poštanskim jedinicama putem staklenih portala Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.4.2014. 37.600,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Centralna izborna komisija BiH Poštanska dostava izbornog materijala na adrese u inostranstvo Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.5.2014. 68.175,00 Službeni glasnik BiH 48/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Usluge mjesečnog preuzimanja i dostave računa individualnim kupcima Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.7.2014. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge slanja poštanskih pošiljki Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavaka usluga prenosa pismonosnih pošiljki i paketa Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2014. 97.147,76 Službeni glasnik BiH 75/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka PTT usluga preuzimanja i dostave pismonosnih pošiljki Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2014. 4.547,00 Službeni glasnik BiH 87/14

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija ZDK Usluge distribucije administrativnih kantonalnih taksi na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni OPRESA d.d. Sarajevo, Edita STR Zenica, Mis d.o.o. Maglaj, MM STR Zenica, Amar STR Tešanj, Dani STR Tešanj, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica Sarajevo, Zenica, Maglaj, Zenica, Tešanj, Tešanj, Zenica 3.1.2011. Službeni glasnik BiH 15/11