Dejanac Promet d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.5.2013. 88.846,35 Službeni glasnik BiH 51/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 21.6.2013. 40.959,52 Službeni glasnik BiH 68/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada,primicanje i privlačenje ŠDS u odjelu 31 P.J. Kozara-Vrbaška ŠUG. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 25.9.2013. 21.877,08 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada,primicanje,privlačenje ŠDS,izgradnja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 70 P.J. Kozara-Vrbaška ŠUG. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 25.9.2013. 110.820,63 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznošenje šds u odjelu 31 PJ Kozara Vrbaška ŠU G.Podgradci Pregovarački Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 22.10.2013. 3.870,51 Službeni glasnik BiH 4/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 21: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka. ŠUKozarska Dubica, odjel 7/1 GJ Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 11.2.2014. 62.485,55 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 22: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka. ŠUKozarska Dubica, odjel 7/2 GJ Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 11.2.2014. 42.370,10 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 26: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica. ŠU Kozarska Dubica, odjel 74 GJ Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 11.2.2014. 52.741,24 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 27: Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka. ŠUKozarska Dubica, odjel 75 GJ Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 11.2.2014. 93.955,46 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds u odjelu 16 PJ Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 92.522,68 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds u odjelu 20 Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 21.719,36 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds izgradnja i popravka traktorskih vlaka u odjelu 22 Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 53.986,19 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada, primicawe i privlačenje šds u odjelu 48 PJ Prosara ŠU G. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 25.11.2014. 68.734,20 Službeni glasnik BiH 101/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 19/2 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 27.2.2015. 61.299,23 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta u ŠU Kozarska Dubica odjel 19/1 PJ Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 25.2.2015. 73.161,22 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 6 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 12.6.2015. 65.814,12 SG 51/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 8 P-J- Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 12.6.2015. 75.273,27 SG 51/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada, primicanje i privlačenje, iznošenje drvnih sortimenata, popravka i čišćenje traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 35 PJ Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 26.5.2015. 118.751,07 SG 51/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 9 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 12.6.2015. 125.150,72 SG 51/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine ,Iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka,izgradnja premosnica po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Prijedor odjel 121 P.J.Kozara-Vrbaška Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.12.2015. 58.374,26 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine ,Iznos prostornog drveta lišćara po proizvodno- finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Novi Grad odjel 44/1 P.J.Pastirevo Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.12.2015. 8.748,71 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu,- Slučajni Užitci Šumska uprava Novi Grad odjel 13 i 15/2 P.J.Novske Šume Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.12.2015. 489,84 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje šds. Šumska uprava Oštra Luka odjel 13 P.J.Japra Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.12.2015. 1.294,94 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje šds. Šumska uprava Oštra Luka odjel 62/2 i 77 P.J.Kumbaruša Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.12.2015. 1.989,25 SG 97/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostronog drveta,izgradnja novih i čišćenje postojojećih vlaka,izgradnja stovarišta u odjelu 119 PJ Kozara -Vrbaška Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.11.2015. 76.795,32 SG 97/15