GRADNJA-COP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izgradnja objekata vodosnabdjevanja i kanalisanja oborinskih otpadnih voda po lotovima od lota 1 do lota 3. Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 20.6.2013. 104.879,71 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izgradnja objekata vodosnabdjevanja po lotovima od lota 1 do lota 7. Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 8.5.2013. 78.758,13 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Izgradnja objekata vodosnabdjevanja po lotovima od lota 1 do lota 7. Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 8.5.2013. 79.186,84 Službeni glasnik BiH 55/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nastavak izgradnje dijela kanalizacione mreže u urbanom području - Gornji Rahić- naselje Ograđenovac, Brčko BiH Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 5.11.2013. 32.115,80 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izgradnja potpornog zida u koritu Maočke rijeke kod kuće Sevlete Mujkanović u MZ Maoča 1. faza Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 12.8.2013. 11.911,94 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Rekonstrukcija i sanacija kanala za odvodnju viška vode iz kanala PD Posavina u naselju Omerbegovača - 2. faza Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 12.8.2013. 110.106,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Sanacija klizišta u MZ Broduća-nastavak sanacije Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 23.12.2013. 80.849,87 Službeni glasnik BiH 4/14
Brčko Distrikt BiH Lot 39: Polaganje cijevi i betoniranje obloge kanala MZ Gornja Skakava, zaseok Franjići Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 28.11.2013. 5.610,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Izgradnja makadamskog puta na zemljištu označenom kao dio k.č. 1430/34 K.O. Vitanovići u Industrijskoj zoni Brčko BiH Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 9.1.2014. 13.100,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 33: Izgradnja mosta u MZ Maoča u naselju Bukovac prema Rašljanima Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 25.3.2014. 5.650,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Dubrave - faza II Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 16.4.2014. 23.812,57 Službeni glasnik BiH 75/14
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izgradnja vodovodne mreže u naselju Ulice, Brčko BiH Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 20.10.2014. 32.242,02 Službeni glasnik BiH 91/14
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Stanovi Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 20.11.2014. 24.643,10 Službeni glasnik BiH 91/14
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nastavak izgradnje nogostupa Lukići- raskrižje, MZ Dubrave Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.6.2014. 39.186,17 Službeni glasnik BiH 92/14
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Nasipanjemakadamskih puteva u MZ Brka, Smajlovića sokak I put prema Njivarima Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.6.2014. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Nivelacija putnog jarka sa zacijevljenjem recipijenta od putnog jarka do rijeke Brke (pokraj rafaela) Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.6.2014. 1.940,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Tekuće održavanje Savskog nasipa sa rampama, Tinjski nasip lijevi i desni, kanal Tinja-Tolisa, kanal Lukavac-Brka i regulisano korito rijeke Tinje Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.5.2014. 32.628,32 SG 22/15
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Tekuće održavanje dijela kanalske mreže u sistemu Objeda Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.5.2014. 41.170,70 SG 22/15
Brčko Distrikt BiH Lot 1 - Sanacija klizišta u MZ Boće kod kuće Klarić Mate Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 18.020,25 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 2 - Sanacija klizišta u MZ Skakava G. Zaseok Kajkići Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 6.390,50 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 4 - Sanacija klizišta u MZ Stari Rasadnik kod kuće Kovačević Mirzeta Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 4.725,00 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 5 - Sanacija klizišta u MZ Skakav kuća Jakovljević Ante Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 5.608,00 SG 32/15
JP Putevi Brčko d.o.o. Lot 9 - Održavanje putnih pojasa - košenje, krčenje u zoni zapada Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 1.6.2015. 74.880,00 SG 57/15
Brčko Distrikt BiH Nabavka radova na podbušivanju trupa puta radi izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.6.2015. 5.673,00 SG 61/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge građevinskih i drugih mašina Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 22.9.2015. 84.260,00 SG 79/15