BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Željeznice FBiH Lot 1: Mazive masti za šinska vozila Pregovarački BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.11.2012. 14.389,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Željeznice FBiH Lot 2: Nabavka roba - ulja i srodni industrijski proizvodi Pregovarački BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.11.2012. 149.845,00 Službeni glasnik BiH 94/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 4: Nabavka ovjesnog materijala, spojnog materijala, konzola,nosača, metalne i vijčane opreme, pocinčane trake, sonde za uzemljenje i ankera Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 26.12.2012. 109.262,60 Službeni glasnik BiH 4/13
RMU Banovići d.d. Banovići Industrijska ulja Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 9.4.2013. 673.652,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji masti, ulja i tečnosti za lokomotive, putničke i teretne vagone (period dvije godine) Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 24.5.2013. 669.006,45 Službeni glasnik BiH 44/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka izolatora, potpora za izolatore, izolatorskih lanaca i odvodnika prenapona Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.9.2013. 188.000,30 Službeni glasnik BiH 71/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka VN i NN osigurača i postolja za osigurače Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.9.2013. 24.950,90 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka VN i SN potporni izolatori za potrebe Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.9.2013. 59.845,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ulja za motore, reduktore i hidrauliku Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 5.6.2014. 50.898,92 Službeni glasnik BiH 46/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka ostalog materijala za potrebe elektrodistributivnog preduzeća Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 18.8.2014. 65.356,00 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka izolacionog materijala za potrebe elektrodistributivnog preduzeća Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 18.8.2014. 198.999,50 Službeni glasnik BiH 71/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: SN mjerni transformatori, SN osigurači i odvodnici prenapona Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 27.8.2014. 89.870,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Komponente za linijske rastavljače i postolja SN osigurača Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 27.10.2014. 244.888,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 102.610,60 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 34.820,80 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 31.143,70 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 83.066,85 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 9.850,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 58.464,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 1.182,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: 123 kV rastavljači Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 17.12.2014. 975.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
RMU Banovići d.d. Banovići Masti Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 20.7.2015. 315.795,00 SG 63/15
RMU Banovići d.d. Banovići Motorno ulje Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 1.9.2015. 458.695,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3 - Nabavka plastičnih vezica, štitnika kabla, PVC izolacione i upozoravajuće trake Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 9.11.2015. 17.885,00 SG 93/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1- Rezervni dijelovi za VN i SN rastavljače Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.12.2015. 149.935,00 SG 95/15