MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 8: Sanitetski materijal, supstance, dezinfekciona sredstva i ostalo Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.2.2012. 39.531,62 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 2: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.4.2012. 27.683,08 Službeni glasnik BiH 31/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Heparin 25.000 I.J., 5 ml Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 27.4.2012. 149.461,53 Službeni glasnik BiH 36/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH TASIGNA (Nilotinib) kaps. 150 mg i 200 mg Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 23.4.2012. 655.521,64 Službeni glasnik BiH 36/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sistem Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.5.2012. 7.968,46 Službeni glasnik BiH 43/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Remifentanil inj.1mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 6.420,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Remifentanil inj.2mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 4.872,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Remifentanil inj.5mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 10.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Morfin hidroklorid inj. 20mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 9.656,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Morfin sulfat kaps. 20mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 376,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Morfin sulfat kaps. 50mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 608,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Paracetamol sirup 120mg/5ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 1.250,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Metilfenobarbital tabl. 200mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 84,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 91: Promazin tabl. 25mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 1.680,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 148: Sertralin film tabl. 50mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 3.230,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 156: Cinarizin tabl. 75mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.4.2012. 2.480,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 10.7.2012. 58.380,85 Službeni glasnik BiH 58/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Nabavka lijekova Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.8.2012. 102.795,18 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Pantoprazol inj. 40mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 224.400,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Metformin tabl.850mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 1.624,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59: Tiamin inj. 100mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 86,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 157: Atenolol tabl.50mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 649,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 167: Amlodipin tabl.5mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 2.508,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 270: Oksitocin inj. 10 I.J./ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 11.280,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 272: Oktreotid inj. 0,1mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 14.6.2012. 45.600,00 Službeni glasnik BiH 90/12

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11