Sarajevo - osiguranje d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Lot 12: Osiguranje imovine Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 1.7.2011. 6.300,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Lot 13: Osiguranje vozila Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 1.7.2011. 2.234,55 Službeni glasnik BiH 61/11
Vlada BPK, Goražde Lot 1: Pružanje usluga osiguranja službenih motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 19.8.2011. 20.177,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Redovno osiguranja službenih motornih vozila, kasko osiguranja vozila, tehničkog pregleda i registracije vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 9.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Osiguranje imovine Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 2.9.2011. 721,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Osiguranje automobila (kasko i automobilska odgovornost) Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 2.9.2011. 2.440,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Predmet nabavke je pružanje usluga osiguranja od automobilske odgovornosti, potpunog kasko osiguranja motornih vozila bez franšize sa uključenim rizikom krađe, autonezgode i zelenog kartona za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 5.10.2011. 39.325,50 Službeni glasnik BiH 82/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Usluge kasko osiguranja vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Brčko 29.4.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obavezno osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 21.12.2011. 40.476,50 Službeni glasnik BiH 1/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Kolektivno osiguranje radnika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 12.12.2011. 7.266,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Aneks 2 na ugovor 131-JP/08-Osiguranje imovine i zaposlenika javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 01.01.-30.06.2012.godine Pregovarački Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.12.2011. 2.349.346,20 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Kasko osiguranje, osiguranje od AO, tehnički pregled i registracija službenih vozila Općine Novo Sarajevo Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.12.2011. 60.936,41 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge osiguranja motornih vozila kasko osiguranje Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 19.12.2011. 130.126,98 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti zaštite pričinjene trećim licima - pokriće AIRSIDE rizika, uključujući i odgovornost za CATERING Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.1.2012. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Kolektivno osiguranje zaposlenih u Ministarstvo unutrašnjih poslova-u HNK/Ž za 2012.godine Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 31.1.2012. 93.333,34 Službeni glasnik BiH 15/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Osiguranje imovine JU Dom zdravlja sa poliklinikom Zavidovići za 2012. i 2013. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 25.3.2012. 13.607,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3: Osiguranje od profesionalne i opće odgovornosti zaposlenih JU Dom zdravlja sa poliklinikom Zavidovi}i za 2012. i 2013. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 25.3.2012. 11.651,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 3: Sukcesivna nabavka usluga potpunog kasko osiguranja motornih vozila, bez frančize, sa uključenim rizikom krađe Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 19.4.2012. 23.240,00 Službeni glasnik BiH 29/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 1/12 osiguranje od opšte odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.3.2012. 75.037,93 Službeni glasnik BiH 29/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluge osiguranja: 1. vozila 2. vozila sa monitopring opremom 3. poslovne zgrade u Sarajevui poslovnih prostora u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru 4. monitoring opreme Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 4.5.2012. 59.654,09 Službeni glasnik BiH 36/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Osiguranje opreme Kantona Sarajevo od požara i nekih drugih opasnosti, kao i osiguranje objekata Kantona Sarajevo od dopunskog rizika izliva vodovodnih i kanalizacionih cijevi i grijnih tijela, tokom 24 sata bez vremenskog ograničenja Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.5.2012. 1.270,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Osiguranje vozila Kantona Sarajevo kroz obavezno osiguranje od AO i kasko osiguranje dijela vozila Kantona Sarajevo Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 31.5.2012. 4.525,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Centralna banka BiH Lot 1: Ugovor o nabavci usluga osiguranja imovine i lica Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.3.2012. 55.749.65 Službeni glasnik BiH 48/12
Centralna banka BiH Lot 3: Ugovor o nabavci usluga osiguranja imovine i lica Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.3.2012. 74,492,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Centralna banka BiH Lot 4: Ugovor o nabavci usluga osiguranja imovine i lica Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.3.2012. 12.913,11 Službeni glasnik BiH 48/12

Sarajevo - osiguranje d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Selektivno osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i od loma i nekih drugih opasnosti sa dopunskim rizicima zemljotres i poplava Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 3.392.437,86 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Osiguranje po osnovu auto-odgovornosti prema trećim licima Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 261.191,55 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 95.510,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4: Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za štete nastale po osnovu vršenja elektrodistributivne djelatnosti JP Elektroprivreda BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Triglav Osiguranje d.d. Banja Luka, Sarajevo 17.9.2012. 391.003,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila BH Telecom d.d. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., VGT osiguranje d.d. Visoko, Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo 26.4.2013. 897.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Osiguranje zaposlenika i vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Croatia osiguranje dd Banja Luka, Ljubuški 10.6.2014. 373.710,18 Službeni glasnik BiH 48/14