UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54: Folna kiselina tabl. 5mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 1.734,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 56: Ljudski albumin otopina 50g/1000ml,250ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 146.885,18 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Sunitinib Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 3.7.2012. 535.260,68 Službeni glasnik BiH 64/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Elisa testovi za CMV i Collection tubes Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.9.2012. 29.408,82 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Testovi za FISH metodu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.9.2012. 102.193,96 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 130: Spirinolakton tabl./obložene tabl. 50mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 8.077,50 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 254: Karboprost inj.0,25mg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 3.241,46 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 291: Hidrokortizon tabl. 10mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 32,84 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 300: Metotreksat inj. 50mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 730,97 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 334: Vekuronij inj. 4mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 22.868,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Fenpiverinij+pitofenon+metamizol amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.11.2012. 168,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Salbutamol sol Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.11.2012. 3.254,20 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Diazepam klizme 5mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.11.2012. 55,20 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 24: Aciklovir mast za oči Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.11.2012. 41,40 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 25: Ekstrakt teleće krvi gel za oči Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.11.2012. 176,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Peginterferon alfa 2b Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.2.2013. 428.276,92 Službeni glasnik BiH 18/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 1: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - albumini Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 21.2.2013. 20.521,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Dom zdravlja Lukavac Lot 1: Nabavka ampuliranih lijekova I Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 7.1.2013. 114.735,30 Službeni glasnik BiH 20/13
Dom zdravlja Lukavac Lot 2: Nabavka ampuliranih lijekova i ostalog materijala II Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 7.1.2013. 82.576,60 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 5.3.2013. 239.839,66 Službeni glasnik BiH 22/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 18.4.2013. 1.314,53 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 18.4.2013. 11.816,24 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Levofloksacin inj.500mg/100ml Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 29.4.2013. 16.270,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Levofloksacin tbl.500mg Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 29.4.2013. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Vankomicin inj.1g Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 29.4.2013. 24.735,00 Službeni glasnik BiH 42/13